RA-SASA

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
  2. stroški informiranja in komuniciranja,
  3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 evrov v letih 2020, 2021 in 2022, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 18.088.731,29 evrov in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.466.599,12 evrov.

Dodatno obvestilo objavljeno dne 23. 6.2020 – Sprememba višine razpisanih sredstev za prvo odpiranje:

V skladu s sklepom komisije za izvedbo javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti z dne 3.6.2020 se spremeni višina razpisanih sredstev za prvo odpiranje in znaša 12.974.058,14 evrov za Vzhodno kohezijsko regijo in 3.580.468,98 evrov za Zahodno kohezijsko regijo.

Dodatno obvestilo objavljeno dne 3. 9. 2020 – Sprememba višine razpisanih sredstev za drugo odpiranje:

Višina razpisanih sredstev za drugo odpiranje javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se spremeni in znaša 5.221.604,28 evrov za Vzhodno kohezijsko regijo in 296.963,74 evrov za Zahodno kohezijsko regijo.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji na strani MGRT https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

 

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti