RA-SASA

PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI

Savinjsko – Šaleški in Zasavski regiji je Evropska komisija v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji (ang. Platform on Coal Regions in Transition) priznala status pilotne regije. Na četrtem srečanju Platforme aprila v Bruslju je s strani Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev obeh regij, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki naše agencije.

V Evropski uniji je trenutno v 12 državah 41 premogovnih regij, v katerih je v premogovni dejavnosti neposredno zaposlenih 185.000 delavcev, v termo elektrarnah na premog pa še dodatnih 53.000 delavcev. Vse premogovne regije se soočajo z enakimi pojavi, kot so pomanjkanje usposobljene delovne sile, deindustrializacija in visoki stroški delovne sile, ki jim preprečujejo, da bi izkoristili vse prednosti, ki jih prinašajo spremembe industrijske proizvodnje. Poleg tega si je Evropska unija zadala cilj, da bo v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom vzpostavila klimatsko nevtralno gospodarstvo, ki med drugim zajema tudi postopno opustitev uporabe premoga za pridobivanje energije. Premogovne regije bo potrebno zato gospodarsko prestrukturirati, saj jim v nasprotnem primeru grozi, da bodo zaradi opustitve premogovne dejavnosti utrpele negativne družbene posledice in upad gospodarskih aktivnosti. Nekatere regije, kjer prestrukturiranje gospodarstva po opustitvi premogovne dejavnosti ni bilo uspešno, so takšne posledice že doživele.

V ta namen je bila ustanovljena Platforma za premogovne regije v tranziciji, v kateri si predstavniki držav, regij, socialnih partnerjev, industrije in civilne družbe izmenjujejo izkušnje in dobre prakse s področja prestrukturiranja premogovnih regij. Delovne skupine Evropske komisije regijam nudijo pomoč v obliki tehnične podpore in izobraževanja z namenom, da bo tranzicija potekala na pošten in družbeno sprejemljiv način. Poleg tega regijam svetujejo pri pridobivanju investicijskih sredstev, izboljšanju strategij pametnih specializacij in podpori inovativnim podjetjem. Te aktivnosti podpira evropska kohezijska politika in se financirajo iz kohezijskih sredstev. Do danes delovne skupine delujejo v 18 premogovnih regijah, med katerimi je tudi Savinjsko – Šaleška in Zasavska pilotna regija.

Poseben poudarek bo preko Platforme dan pripravam in implementaciji strategij pametnih specializacij regij, ki bodo temeljile na izboljšanju inovacijskega potenciala regij, odstranjevanju investicijskih ovir in izobraževanju delavcev z novimi znanji in veščinami, s katerimi se bodo lažje spoprijeli z novimi socialnimi in gospodarskimi izzivi. Na ta način si bodo regije prizadevale ustvariti nova delovna mesta in povrniti gospodarsko rast, s tem pa izboljšati svoje konkurenčne prednosti in se povzpeti po vrednostni lestvici. Regije bodo tako bolj prilagojene novim izzivom, ki jih prinašajo globalizacija, prehod na podnebno nevtralna krožna gospodarstva in četrta industrijska revolucija s svojimi obsežnimi, digitalnimi in prilagodljivimi načini proizvodnje.

V trenutni evropski finančni perspektivi je 18 pilotnim regijam na voljo 32 milijard evrov, v naslednji perspektivi pa je predvidena tudi ustanovitev evropskega sklada, ki bo namenjen podpori premogovnim regijam. Pilotne regije bodo z Evropsko komisije sodelovale preko nacionalnih in regionalnih institucij. Prvi sestanek z delovno skupino Evropske komisije za Savinjsko- Šaleško in Zasavsko pilotno regijo bo sklicalo Ministrstvo za infrastrukturo predvidoma v juliju.

Vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/Industrial_transition_no_region_left_behind_en.pdf

Letak premogovne regije v tranziciji si lahko prenesete tukaj.

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

Orodja dostopnosti