RA-SASA

SAŠA regija

Savinjsko – šaleška regija je del Savinjske statistične regije in obsega območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.

Regija obsega po velikosti 705,6 km2 ozemlja, na katerem živi 61.397 prebivalcev. Po številu prebivalcev predstavlja regija okrog 3% slovenskega prebivalstva in okrog 2,9% celotnega ozemlja.

Regija (mezoregija) se upravno deli na dve upravni enoti. Upravna enota Velenje zajema tri občine: Mestno občino Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki. Upravna enota Mozirje zajema sedem občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji.

V SAŠA regiji v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v skladu s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in skladno s Pogodbo o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva SAŠA, naloge subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA izvaja Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti