RA-SASA

Razvojni svet SAŠA

Svet županov SAŠA je v skladu z 11. členom Pogodbe o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije« za čas priprave in trajanja programskega obdobja EU 2021-2027 potrdil naslednje člane Območnega razvojnega sveta SAŠA:

 • Matej Pečovnik, predstavnik občin ustanoviteljic območnega razvojnega partnerstva SAŠA.
 • Andreja Katič, predstavnik občin ustanoviteljic območnega razvojnega partnerstva SAŠA.
 • Mateja Brlec Suhodolnik, predstavnica občin ustanoviteljic območnega razvojnega partnerstva SAŠA.
 • Janez Rošer, predstavnik gospodarskega združenja na območju razvojnega partnerstva SAŠA.
 • Samo Mirnik, predstavnik gospodarskega združenja na območju razvojnega partnerstva SAŠA.
 • Janez Kaker, predstavnik obrtnega združenja na območju razvojnega partnerstva SAŠA.
 • Marko Slapnik, predstavnik nevladnih organizacij na območju razvojnega partnerstva SAŠA.

Razvojni svet je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov na območju Območnega razvojnega partnerstva SAŠA regije.

Razvojni svet ima naslednje naloge :

 • sprejemanje sklepov o pripravi območnega razvojnega programa in drugih odločitev v postopku njegove priprave,
 • priprava predloga izvedbenega načrta območnega razvojnega programa,
 • spremljanje in vrednotenje območnega razvojnega programa,
 • imenovanje vodij odborov razvojnega sveta,
 • sprejemanje pravil njegovega delovanja,
 • obravnava drugih zadev razvojnega pomena.

Območni razvojni program mora potrditi Območni svet SAŠA regije, ki ga sestavljajo vsi župani v regiji.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti