RA-SASA

KUL SAŠA

Projekt: Kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko-šaleški regiji, Akronim: KUL SAŠA (podukrep 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje operacij Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2020).

Planets

Program Razvoja Podeželja EKSRP

Vključeni partnerji:

 • Razvojna agencija Savinjsko-šaleška regije, d. o. o.
 • DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI,
 • HLT, montažne gradnje in hoteli, d.o.o..

Opis projekta:

Na območju Savinjsko – šaleške regije, se mladi premalo vključujejo v razvoj turističnega gospodarstva, predvsem ni posebnega navdušenja v gostinstvu, ki je za preživetje turističnega gospodarstva bistveno. Mladi se zaradi pomanjkanja priložnosti v lokalnem okolju iz katerega izhajajo, ne vračajo. Tisti, ki ostajajo doma npr. na turistični kmetiji, pa nimajo priložnosti razvijati svojih npr. kulinaričnih veščin, ki bi bile še kako nujno potrebne za popestritev tradicionalne kulinarične ponudbe. Vsak dan lahko preko televizije pogledamo, kako je kulinarika med mladimi vedno bolj priljubljena, zato si želimo, da bi bilo temu tako tudi v SAŠA regiji.

Drugi razlog za izvajanje operacije pa je ta, da je bil v SAŠA regiji turizem prepoznan kot ena najpomembnejših razvojnih priložnosti, tako je RA SAŠA začela izvajati na področju turizma projekte, ki bi omogočili večjo konkurenčnost in večjo pestrost turistične ponudbe na območju (Turizem SAŠA, Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina). Skozi projekte in potreb na terenu je bilo zaznati, da obstaja še ogromen potencial na kulinaričnem področju, prav tako pa pri lokalni preskrbi (Jejmo lokalno). Potem je prišla še pandemija, ki nas je opozorila o pomenu lokalne prehrane, hkrati pa turistični sektor spravila na kolena. Ta se bo moral za gosta še bolj truditi in od drugih globalnim ponudnikov izstopati po svoji edinstvenosti. Slednje pa območje zagotovo ima, zato se je smiselno osredotočiti na bogato avtentično kulinarično tradicijo, ki je odvisna od lokalne preskrbe. Hkrati pa se bodo morali turistični ponudniki usmerjati v domačega gosta in tudi na potrošnjo lokalnega prebivalstva, razmišljati znotraj meja Slovenije in svojega okolja, da ne bodo v podobnih razmerah (pandemije) ostali brez prihodkov.

Iz navedenih razlogov, se je prijavitelj odločil, ponuditi mladim (in tudi ostalim) priložnost za kulinarična izobraževanja s pridobljenim certifikatom na atraktiven način (mešanico televizijskega šova – sodobnega pristopa) in s tem izboljšati znanje in spretnosti mladih (žensk in ostalih interesentov) za vključitev na trg dela. Hkrati pa želimo s tem popestriti turistično kulinarično ponudbo in tradicionalne dogodke s sodobnim pristopom, predvsem v času, ko bo Slovenija  (1.1.2021 – 31.12.2021) Evropska gastronomska regija in tudi ko bo (1.7.2021-31.12.2021) predsedovala Evropski Uniji.

Aktivnosti projekta:

 • koordinacija projekta,
 • izobraževanje mladih za kulinarične mojstre s certifikatom,
 • izobraževanja mladih za someljeje s certifikatom,
 • fotografiranje prireditev,
 • priprava gradiva, oblikovanje in tisk kataloga “Tradicionalno in domače iz Savinjske”,
 • podpora pri izvajanju prireditev s prostovoljnim delom in nabava pripomočkov za degustacijo vina,
 • ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in naravnih danosti za lokalno preskrbo, ki jo potrebuje razvoj tradicionalne kulinarike
 • promocija operacije (priprava in tisk promocijskega gradiva),
 • podpora organizacije kulinarične ponudbe preko usposabljancev na prireditvah (tradicionalne prireditve, Slovenija – gastronomska regije 2021, predsedovanje EU druga polovica 2021) – nabava kulinaričnih pripomočkov
 • novinarska konferenca,
 • nadgradnja izobraževanja mladih za kulinarične mojstre s certifikatom – praktično usposabljanje,
 • nadgradnja izobraževanja mladih za someljeje s certifikatom – praktično usposabljanje,
 • podpora organizacije kulinarične ponudbe preko usposabljancev na prireditvah (tradicionalne prireditve).

Namen operacije KUL SAŠA:

Kulinarično izobraziti mlade, ženske in druge interesente za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko-šaleški regiji s poudarkom na tradicionalni kulinariki, ki bo prikazana skladno s sodobnimi trendi. Pri tem pa se moramo zavedati pomena identitete tradicionalne kulinarike, ki nas razlikuje od ostalih, zato je potrebno ozavestiti ljudi o ohranjanju narave, da na krožnik pridejo sestavine (naravni viri), ki uspevajo pod edinstveni naravnimi pogoji – mikroklimi. Namen je, da oživimo tradicionalno kulinariko in z njo popestrimo prireditve, dogodke in predvsem turistično ponudbo.

Cilji operacije KUL SAŠA so:

 • izboljšati znanje in spretnosti na področju kulinarike mladih, žensk in ostalih interesentov za vključitev na trg dela,
 • popestriti turistično ponudbo s tradicionalno kulinariko (razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike pri turističnih ponudnikih in gostincih),
 • popestriti tradicionalne prireditve, dogodke ob predsedovanju in ob nazivu Evropska gastronomska regija s tradicionalno kulinariko in s tem promocijo lokalnih naravnih virov (spodbuditi človeške potenciale za nova delovna mesta, razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike, izboljšati socialno mrežo).
 • spodbuditi poklic v gostinstvu (spodbuditi človeške potenciale za nova delovna mesta),
 • izboljšati vključenost mladih in žensk v vsakdanje življenje (izboljšati socialno mrežo),
 • povečati ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in naravnih danosti za lokalno preskrbo, ki jo potrebuje razvoj tradicionalne kulinarike (ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov).

Operacija prispeva tudi k sonaravni rabi vsaj 3 lokalnih virov, in sicer Zgornjesavinjski želodec, Solčavski sirnek, Grozdje – Vino iz Šmartnega ob Paki, Začimbe za jedi iz Gornjega Grada ter drugi mlečni izdelki in domače sestavine iz vrta in njive za pripravo kulinaričnih dobrot, za katere je prav tako potrebno zagotoviti primerno mikroklimo.

Ciljne skupine:

Mladi so glavna ciljna skupina. Z operacijo želimo izboljšati njihovo znanje in spretnosti na področju kulinarike, da se bodo lažje vključili na trg dela. Gre predvsem za mlade, ki jim želimo v območju ponuditi priložnost za razvoj njihovih veščin na področju kulinarike, ki je za razvoj turističnega gospodarstva na območju ključnega pomena. Ciljna skupina so tako brezposelni mladi, mladi, ki se že ukvarjajo s turistično ali gostinsko dejavnostjo, so zaposleni pri turističnemu ponudniku, so del turistične kmetije ali del družine, ki vodi turistično dejavnost.

Starejše ženske bodo v sklopu operacije imele posebno mesto in jih bomo še posebej nagovarjali, saj se od njih marsičesa lahko naučimo, tako so lahko tudi izjemen vir podatkov za tradicionalne jedi in tradicionalne priprave jedi.

Drugi interesenti – zaradi nediskriminacije bomo puščali vrata za izobraževanja na področju kulinarike odprta. Vsak, ki ga kulinarika zanima, bo lahko sodeloval pri operaciji.

Turistični ponudniki in gostinci –  usposobljeni mladi, ženske in drugi interesenti bodo najbolj koristili turističnim ponudnikom in gostincem, z njihovo pomočjo bodo lahko popestrili turistično ponudbo. Operacija pa bo tudi posredno koristila turističnim ponudnikom in gostincem, saj bo promovirala in identificirala kulinariko na celotnem območju.

Lokalno prebivalstvo je ciljna skupina skozi aktivnosti ozaveščanja, saj mora sleherni prebivalec na območju skrbeti za ohranjanje narave in naravnih danosti za lokalno preskrbo, ki jo potrebuje razvoj tradicionalne kulinarike.

 Operacija bo prispevala k izboljšanju položaja brezposelnih mladih in starejših žensk, ki se bodo vključevali v izobraževanja, kar je tudi ena izmed glavnih aktivnosti. S pridobljenim certifikatom o usposobljenosti kulinaričnega mojstra / someljeja se bo možnost za zaposlitev teh ranljivih skupin povečala. Torej rezultat je namenjen prav ranljivim skupinam.

Pri ozaveščanju bomo vključili čim širšo ciljno skupino brez omejevanja, vključno z vsemi ranljivimi skupinami kot so brezposelni mladi, starejši in oskrbovalci, saj pri varovanju narave šteje prav vsak.

Rezultati projekta:

 • Pridobljeni certifikat o usposobljenosti za kulinaričnega mojstra tradicionalnih jedi: 10
 • Pridobljeni certifikati o usposobljenosti za someljeja: 5
 • Kulinarična popestritev dogodkov, prireditev: 8
 • Izdelan katalog »Tradicionalno in domače iz Savinjske« (delovno ime): 1
 • Novinarska konferenca: 1
 • Več objav in sprotno obveščanje javnosti o operaciji, ki se izvaja (FB, Spletne strani…)
 • Izdelan pomožni promocijski material (roll up stojala, nabodala, lesena stojala in lesene špatule z gravuro za namen obveščanja o operaciji)
 • Načrt ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in naravnih danosti ter prilaganja podnebnim spremembam za lokalno preskrbo, ki jo potrebuje razvoj tradicionalne kulinarike: 1

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 30. 4. 2023.

Vrednost projekta: 61.071,76 EUR.

Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 46.449,57 EUR.

Več informacij o programu podeželja najdete na:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020: https://www.program-podezelja.si

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti