RA-SASA

Odbori Razvojnega sveta SAŠA

Pogodba o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije« v 14. členu določa, da se lahko za pomoč pri delovanju Območnega razvojnega sveta SAŠA ustanovijo posamezni strokovni odbori. Ustanovitev in njihovo sestavo potrdi Svet županov SAŠA. Ustanovljeni so bili naslednji strokovni odbori:

  • Odbor za pametno in trajno SAŠO (vodja mag. Franci Kotnik),
  • Odbor za nizkoogljično, zeleno in povezano SAŠO (vodja mag. Iztok Mori),
  • Odbor za socialno SAŠO (vodja Brigita Kropušek Razinger),
  • Odbor za trajnostni in celostni razvoj SAŠA (vodja Ivica Orešnik),
  • Odbor za pravični prehod SAŠA (vodja dr. Franc Žerdin).
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhiv