RA-SASA

O nas

Savinjsko-šaleška subregija je del Savinjske razvojne regije in obsega območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje. Subregija ima 705,6 km2 ozemlja, na katerem živi 61.397 prebivalcev.

 

Predstavitev regije

Savinjsko – šaleška regija je del Savinjske statistične regije in obsega območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.

Regija obsega po velikosti 705,6 km2 ozemlja, na katerem živi 61.397 prebivalcev. Po številu prebivalcev predstavlja regija okrog 3% slovenskega prebivalstva in okrog 2,9% celotnega ozemlja.

Regija (mezoregija) se upravno deli na dve upravni enoti. Upravna enota Velenje zajema tri občine: Mestno občino Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki. Upravna enota Mozirje zajema sedem občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji.

V SAŠA regiji je  podatke iz letnih poročil za leto 2018 predložilo 1.132 gospodarskih družb in 1.543 samostojnih podjetnikov. Gospodarske družbe SAŠA subregije so ustvarile 2.438.267 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje,. in 33.445 tisoč evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. Zaposlovale so 16.511 oseb.

Področja delovanja

Področja delovanja Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije in hkrati izhodišča za strategijo razvoja agencije ter za njene programske usmeritve so:

  • Spodbujanje regionalnega razvoja,

  • Spodbujanje podjetništva in

  • Spodbujanje razvoja turizma

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d.o.o. je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v skladu s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in skladno s Pogodbo o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva SAŠA subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA.

Prav tako Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d.o.o. izpolnjuje vse zahtevane pogoje in kriterije za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalni ravni.

S sklepom Sveta županov Savinjske regije pa je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d.o.o. pridobila tudi soglasje za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo – izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni.

Vizija in poslanstvo

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d.o.o. vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega in regionalnega okolja, s poudarkom na razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva ter promocije podjetniške kulture.

Dokumenti

Program dela RA SAŠA, d.o.o. za leto 2018 je bil izdelan marca 2018 . Obravnaval ga je že Svet županov SAŠA in Nadzorni svet RA SAŠA, d.o.o.

Program dela RA SAŠA d.o.o. za leto 2019

Letno poročilo SAŠA ORA, d.o.o. za leto 2015 je bilo izdelano v marcu 2016. Obravnaval in potrdil ga je Nadzorni svet SAŠA ORA, d.o.o..

Poročilo o delu RA SAŠA za leto 2018

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti