RA-SASA

Svet županov SAŠA

V letu 2006 so občine SAŠA regije in Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije (prej Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija) podpisale Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Zgornje Savinjske in Šaleške doline – SAŠA regije« z namenom, da se zmanjša razvojni zaostanek in vzpodbudi razvoj občin na tem območju. S pogodbo je bil kot organ odločanja določen Območni svet SAŠA, ki ga sestavljajo vsi župani občin SAŠA regije (v nadaljevanju: Svet županov SAŠA).

Naloge Sveta županov SAŠA so predvsem:

 • sprejemanje vseh odločitev povezanih z delovanjem območnega partnerstva,
 • sprejemanje odločitev v postopku priprave, potrjevanja usklajevanja in izvajanja območnega razvojnega programa in njegovega izvedbenega dela,
 • sodelovanje v postopku priprave in sprejemanja regionalnega razvojnega programa,
 • sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju območne regije,
 • imenovanje predstavnikov občin podpisnic v območni razvojni svet SAŠA,
 • sprejemanje pravil njegovega delovanja,
 • predstavljanje območnega razvojnega partnerstva SAŠA in sodelovanje z drugimi območnimi razvojnimi partnerstvi,
 • obravnava drugih zadev razvojnega pomena.

Trenutno Svet županov SAŠA sestavljajo:

 • Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje
 • Boris Goličnik, župan Občine Šoštanj
 • Ivan Suhoveršnik, župan Občine Mozirje,
 • Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje,
 • Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki,
 • Katarina Prelesnik, županja Občine Solčava,
 • Majda Potočnik, županja Občine Rečica ob Savinji,
 • Franjo Naroločnik, župan Občine Ljubno,
 • Anton Špeh, župan Občine Gornji Grad,
 • Ciril Rosc, župan Občine Luče.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti