RA-SASA

SPOŠTOVANI PODJETNIKI IN POTENCIALNI PODJETNIKI

Podjetniki in potencialni podjetniki, uporabniki storitev SPOT svetovanje in SPOT registracija, sporočamo vam, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, poslovanje na Razvojni agenciji SAŠA, d. o. o., poteka omejeno.

Stranke sprejemamo po prehodni najavi na telefonski številki 03 839 47 53 ali preko e-pošte ana.marincic@ra-sasa.si.

Osebno svetovanje je mogoče ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 svetujemo strankam in uporabnikom storitev, da e-vem registracijske postopke opravijo preko portala SPOT http://evem.gov.si/info/sistem-spot/, v primeru da razpolagate s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), pooblastila za postopke e-VEM pa pošljite po redni pošti na SPOT.

Novice

ZA VAS SMO NA VOLJO:

Vodja projektov, Ana Marinčič

SPOT Svetovanje Savinjska in SPOT registracija
V primeru podjetniškega svetovanja in v primeru nujnih registrskih postopkov, vam je na voljo:
e-pošta:
ana.marincic@ra-sasa.si
tel: 03 839 47 53

Vodja projektov, Maja Ratej

Turistični ponudniki se lahko za vsa vprašanja na področju turizma v SAŠA subregiji obrnete na:
e-pošta:
maja.ratej@ra-sasa.si
tel: 03 839 47 53

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

LKOMP

VODILNI PARTNER OBČINA NAZARJE

 

lKomp_logo

 

LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/ malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/ rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

 

lKomp_logo

 

LKomp

Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

KUL SAŠA

Skillability

S Skillability projektom želimo nasloviti problem nizke stopnje zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami, spodbujati uporabo talentov, spodbujati podjetništvo in ustvarjalnost, predlagati alternativno pot do finančne neodvisnosti, izboljšati socialne in digitalne veščine, omogočiti nove izobraževalne in kvalifikacijske poti. Več na tej povezavi