RA-SASA

SPOŠTOVANI PODJETNIKI IN POTENCIALNI PODJETNIKI

Podjetniki in potencialni podjetniki, uporabniki storitev SPOT svetovanje in SPOT registracija, sporočamo vam, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, poslovanje na Razvojni agenciji SAŠA, d. o. o., poteka omejeno.

Stranke sprejemamo po prehodni najavi na telefonski številki 03 839 47 53 ali preko e-pošte ana.marincic@ra-sasa.si.

Osebno svetovanje je mogoče ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov.

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 svetujemo strankam in uporabnikom storitev, da e-vem registracijske postopke opravijo preko portala SPOT http://evem.gov.si/info/sistem-spot/, v primeru da razpolagate s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), pooblastila za postopke e-VEM pa pošljite po redni pošti na SPOT.

Novice

ZA VAS SMO NA VOLJO:

Vodja projektov, Ana Marinčič

SPOT Svetovanje Savinjska in SPOT registracija
V primeru podjetniškega svetovanja in v primeru nujnih registrskih postopkov, vam je na voljo:
e-pošta:
ana.marincic@ra-sasa.si
tel: 03 839 47 53

Vodja projektov, Maja Ratej

Turistični ponudniki se lahko za vsa vprašanja na področju turizma v SAŠA subregiji obrnete na:
e-pošta:
maja.ratej@ra-sasa.si
tel: 03 839 47 53

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

LKOMP

VODILNI PARTNER OBČINA NAZARJE

 

lKomp_logo

 

LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/ malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/ rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

 

lKomp_logo

 

LKomp

Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

KUL SAŠA

Skillability

S Skillability projektom želimo nasloviti problem nizke stopnje zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami, spodbujati uporabo talentov, spodbujati podjetništvo in ustvarjalnost, predlagati alternativno pot do finančne neodvisnosti, izboljšati socialne in digitalne veščine, omogočiti nove izobraževalne in kvalifikacijske poti. Več na tej povezavi

Orodja dostopnosti