RA-SASA

VD ZSD 2

VODILNA DESTINACIJA ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA 2 (VD ZSD 2)

Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina je pridobila pred-financiranje s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada v vrednosti 108.000,00 EUR.

Čas trajanja: 15. 10. 2019 – 15. 10. 2021 (24 mesecev)

Skupna vrednost upravičenih stroškov: 335.000,58 (v EUR z DDV)

Skupna vrednost upravičenih stroškov: 286.949,90 (v EUR brez DDV)

Pričakovana višina sofinanciranja: 258.254,91 (v EUR brez DDV) oz. 90 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov (od tega 215.203,82 EUR EU sredstev in 43.051,09 EUR SLO sredstev)

VIR FINANCIRANJA:

JAVNI RAZPIS ZA DVIG KOMPETENC VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE  V VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH V LETIH 2020 in 2021 (Razpisovalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

Operacija »Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina 2« je nadaljevanje/nadgradnja operacije »Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina«, s katero želimo destinacijo dvigniti na višji nivo z okrepitvijo kompetenc zaposlenih na področju turizma, razvojem novih produktov, digitaliziranjem kulturne dediščine in oblikovanje le-teh v 5-zvezdična doživetja, ki bodo destinacijo naredila bolj atraktivno za zahtevnejše goste.

V operacijo bodo vključeni trije novi nosilni produkti (butični poslovni turizem, outdoor, počitnice v gorah), ki so skladni z vizijo razvoja turizma, definirani za območje makroregije Alpska Slovenije, v katero spada destinacija Zgornja Savinjska dolina. Novi turistični produkti bodo avtentični, inovativni in kakovostni produkti, ki jih bomo razvili do faze tržne sposobnosti in bodo kot taki prispevali k višji dodani vrednosti in imidžu destinacije skladno s temeljnimi usmeritvami, cilji in poudarjeno identiteto destinacije, torej v smeri zelene, butične destinacije, ki nudi raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Kvaliteto izvedbe bomo podkrepili z ogledom dobrih praks in aktivnostmi za izboljšanje kakovosti razvitih produktov.

Digitalizirali bomo štiri enote kulturne dediščine, in sicer Gornji Grad – Samostan, Gornji Grad – Vodnjak, Gornji Grad – Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata, Mozirje – staro trško jedro, za katere bomo razvili krovno zgodbo v sodelovanju s strokovnjaki na področju turizma,  lokalnimi deležniki ter strokovnjaki za kreativne industrije. Na podlagi digitalizirane inovirane kulturne dediščine in v skladu z odprtim pozivom za 5-zvezdična doživetja STO bomo oblikovali doživetji za izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte, ki jih bo mogoče kupiti kot paket/doživetje z višjo dodano vrednostjo.

Za višji nivo ponudbe pri turističnih ponudnikih (ciljne skupine) bomo skladno s potrebami le-teh izvedli štiri sklope izobraževanj, in sicer: Komuniciranje s turisti, Zero-waste turizem (skladno z vizijo območja), Poznavanje turistične ponudbe ZSD in Usposabljanja za interpretacijo dediščine ter interpretativno vodenje z interno študijsko turo.

Pri vseh aktivnostih, predvsem pa pri usposabljanjih in izvajanju delavnic bomo strogo upoštevali aktualne ukrepe novega virusa COVID-19.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti