RA-SASA

Krožno gospodarstvo kot nova industrijska revolucija

Od 22. do 24. aprila, je v Knjaževcu v Srbiji potekala mednarodna konferenca »Krožno gospodarstvo kot nova industrijska revolucija«. Krožno gospodarstvo je sistem, v katerem se viri, odpadni materiali, emisije in poraba energije zmanjšujejo s počasnejšimi in racionaliziranimi proizvodnimi cikli. Drugi pomemben vidik krožnega gospodarstva je podaljšanje življenjske dobe izdelka, racionalna poraba energije iz obnovljivih virov, ponovna uporaba izdelkov in recikliranje.

Direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije Biljana Škarja je kot gostja na konferenci predstavila tri primere dobrih praks iz naše regije; Center za pravični prehod (CPP) ter Interreg projekta PLASTIX in COMMIT.

Pravični prehod po definiciji predstavlja pravičen in vključujoč prehod v smeri ogljične nevtralnosti z minimalnim vplivom na zaposlene in skupnosti v najbolj prizadetih premogovnih regijah. Zahteva uravnotežen pristop k regionalnemu razvoju in obravnavo različnih izzivov ter priložnosti na strateški ravni. CPP zagotavlja podporo pri pripravi projektnih idej, vzpostavlja lokalna partnerstva, krepi zmogljivosti deležnikov, deluje kot enotna informacijska točka z vzpostavitvijo preglednega sistema regijskih podatkov za spremljanje razvoja premogovne regije, identificira potrebe v regiji, spremlja izvajanje projektov ter evidentira prostorsko in okoljsko degradirana območja.


Namen projekta PLASTIX je olajšati industrijski prehod v smeri učinkovite rabe virov, rasti krožnega gospodarstva in eko inovacij v sodelujočih regijah ter v drugih evropskih regijah. V sklopu projekta potekajo prizadevanja za identifikacijo dobrih praks in novih rešitev preko medregijske izmenjave in sooblikovanja, namen je tudi pomagati političnim odločevalcem v regijah pri ustvarjanju in izboljšanju političnih mehanizmov, ki podpirajo industrijski prehod v smeri učinkovite rabe virov.

Namen projekta COMMIT je olajšati lokalnim in regionalnim oblastem razvoj ekosistema podpore malim in srednjim podjetjem (MSP) za industrijski prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Projekt se osredotoča na štiri medsebojno povezana področja, kjer je treba izboljšati mehanizme za dostop MSP: informacije/znanje, inovacije/tehnologija, finance in veščine.
Na konferenci v Knjaževcu so primere dobrih praks predstavili tudi lokalni muzej in tamkajšnje javno podjetje Standard, podjetji Demetra iz Knjaževca in Agromarket iz Kragujevca, Planinsko društvo Ljuba Nešić iz Zaječarja ter društvi Izvor in Timok Club.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti