RA-SASA

Poplave 2023 – Pomembne informacije za podjetnike na prizadetem območju

Katastrofalne poplave, ki so v minulih dneh zajele Slovenijo, med so prizadele številna tudi podjetja. Med najbolj prizadetimi je Zgornje Savinjska dolina.

Glede na razmere, vas bomo na tem mestu redno seznanjali z aktualnimi ukrepi državnih organov za področje gospodarstva in z drugimi uporabnimi informacijami.

Za več informacij me lahko pokličete na 051 493 330.

Ana Marinčič, podjetniška svetovalka SPOT

26.9.2023

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

Več na spletni strani gov.si 

4.9.2023

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

V Uradnem listu z dne 1. 9. 2023 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).  V njem med drugim sprememba  pri Ukrepu za samozaposlene. Več si preberite na povezavah spodaj.

Kaj prinaša:

 1. Spremembe pri ukrepu Čakanje na delo
 2. Spremembe pri ukrepu Pomoč za samozaposlene
 3. Spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2 (olajšava za investiranje se ne vrača, če je do odtujitve opreme, za katero je podjetje koristilo olajšavo, prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov)
 4. Sprememba pri izplačilu solidarnostne pomoči
 5. Začasni ukrep na področju opravljanja dela tujih delavcev v RS
 6. Solidarnostne delovne sobote/obvezni solidarnostni prispevek
 7. Začasni ukrep za povračilo NUSZ za leto 2023
 8. Znižanje stopnje DDV za gasilsko opremo (5%)
 9. Izvzem prejemkov (razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali plačilo za opravljene storitve), izplačanih po ZIUOPZP, iz izvršbe in stečajne mase v postopku osebnega stečaja
 10. Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu
 11. Moratorij na kredite za obdobje 12 mesecev
 12. Občasno in začasno delo upokojencev
 13. Povračilo nadomestila plače za prostovoljce

Več o posameznem ukrepu dostopno s klikom na posamezno vrsto pomoči.

25.8.2023

Prve informacije ukrepov interventnega zakona, ki jih je vlada danes predstavila po seji vlade

S strani SŠGZ so pripravili prve aktualne informacije za gospodarstvo, včeraj predstavljenih ukrepov na seji Vlade RS.

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga v obravnavo po nujnem postopku pošilja v Državni zbor. S sprejetjem predloga zakona bo omogočeno sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Prve informacije ukrepov, ki jih je vlada danes predstavila po seji vlade:

 

 1. Interventna zakonodaja predvideva sanacijski občinski podrobni prostorski načrt. Tako bodo občine in prebivalci prišli do hitrih in kakovostnih rešitev, saj bo rekonstrukcija lahko izvedena zgolj ob ustreznem nadzoru arhitekturno-inženirske stroke in zanjo ne bo potrebno gradbeno dovoljenje.
 2. Stroške ravnanja z odpadki, ki so posledica poplav in plazov, krije Republika Slovenija.
 3. Hitrejše zaposlovanja tujih delavcev: Pospešuje se reševanje upravnih zadev za hitrejše zaposlovanje in delo tujih delavcev, ki bodo lahko pričeli z delom na podlagi izdanega delovnega dovoljenja. Postopek se bo uporabljal le za poklice, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v RS. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) bo postopke izdaje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo tujih delavcev reševal prednostno najkasneje v roku 10 dni.
 4. Program javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov: S pomočjo posebnega programa javnih del – Pomoč pri odpravi posledic poplav, se bo angažiralo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, za pomoč pri odpravljanju posledic poplav in sanacije
 5. Začasni ukrep delnega povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu: Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon. Ukrep velja od 3. avgusta 2023 do 3. septembra 2023. Delodajalec bo upravičen do povračila plače v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023. Delodajalec bo moral za povračilo nadomestila plač vložiti vlogo v elektronski obliki pri ZRSZ v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Skrajni rok uveljavljanja povračila izplačane plače je do 30. junij 2024.
 6. Prepoved odpuščanja delavcev: Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanja delnega povračila nadomestila plače.
 7. Na področju  sprejemanja donacij  zakon  omogoča, da predstavništva Republike Slovenije izven Evropske unije oziroma območja SEPA do konca leta 2023 sprejemajo donacije za namen omilitve škode, nastale po poplavah in plazovih, ter jih prenakažejo na poseben podračun državnega proračuna, odprt za namen donacij iz tujine.
 8. Solidarnostna sobota: Predlagan je obvezni prispevek, ki se bo stekal v sklad za obnovo Slovenije, vanj bodo prispevale vse družbene skupine, podjetja, fizične osebe, kmetje, samozaposleni. Alternativa temu obveznemu prispevku bo solidarnostna sobota, kjer bo v soglasju zaposlenih in delodajalcev mogoče obvezni prispevek nadomestiti z delom in dobiček tega dne nameniti v sklad za obnovo.

Vir: www.gov.si  https://www.gov.si/novice/2023-08-24-66-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

 

Pomembni roki:

 1. 28. avgust 2023: Rok za oddajo vlog delodajalcev za subvencijo višje sile kot čakanja na delo
 2. 1. september 2023: Rok za oddajo obrazca z oceno škode v gospodarstvu z namenom prejema predplačil do 10 odstotkov ocenjene škode
 3. 20. september 2023: Rok za oddajo obrazca z oceno škode v gospodarstvu, če podjetja predplačil ne potrebujejo
 4. 1. september (oziroma različni roki pri posameznih občinah) za prijavo škode na stavbah. Seznam občin, rokov in obrazci:  POVEZAVA

22.8.2022

Sporočam, da so na gov.si objavili novico:

Ministrstvo je na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila, pa lahko oddajo prijavo škode do 20. septembra 2023.

17.8.2023

Delodajalci lahko oddajo vloge za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav

Povračilo nadomestila plače za višjo silo zaradi posledic poplav in za začasno čakanje na delo

Zavod za zaposlovanje je od delodajalcev začel zbirati vloge za povračilo nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo. Vlada je oba ukrepa ob nedavnih poplavah predvidela v noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Delodajalci lahko obe povračili, tako iz naslova višje sile kot čakanja na delo, uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Vložiti jo morajo v 15 dneh od uveljavitve zakona (do 28. avgusta 2023) oz. v 15 dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Pri tem je treba priložiti vsa potrebna dokazila.

16.8.2023

Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva.

Obrazec za ceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo  najkasneje do 1. septembra 2023.

14.8.2023

POMOČ PODJETNIKOV

Izkoristite ponujeno pomoč ali javite potrebe.

Seznam članov GZS, ki nudijo pomoč podjetjem in posameznikom v času sanacije škode.: https://www.gzs.si/poplave2023/vsebina/Novice/ArticleId/86446/clani-nudijo-pomoc-prizadetim-v-poplavah

Seznam članov OOZ, ki nudijo pomoč:

https://www.ozs.si/pomoc

10.8.2023

Državni zbor na seji 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F).  

VEČ O SPREJETIH INTERVENTNIH UKREPIH na SPLETNI STRANI.

9.8.2023

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V PRIMERU NARAVNE NESREČE

Delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost delavcev. Informacije in dodatna pojasnila najdete TUKAJ!

KAKO PRIJAVITI ŠKODO

Najprej poskrbite za svojo varnost, nato pa se obrnite na svojega zavarovalnega zastopnika/agenta oziroma uporabite prijavo škode na daljavo. Škodo fotografirajte ali posnemite tudi med sanacijo. Če je možno, poplavljene in uničene stvari spravite do prihoda cenilca oziroma do drugačnih navodil zavarovalnice. Če imate večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da pripravite seznam poškodovanih stvari s podatki o starosti in nabavni vrednosti teh stvari. Bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje bodo cenilci zavarovalnic škodo rešili in zaključili. Več o tem najdete TUKAJ!

ZAČASNI UKREPI FURS-a ZA POMOČ DAVČNIM ZAVEZANCEM

Odlok je začel veljati 6. 8. 2023 in bo veljal 1 mesec, prinaša pa ukrepe za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah, pa tudi zakonske možnosti za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka ter možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov. Več o tem TUKAJ!

ORGANIZACIJA DELOVNEGA PROCESA

Delovno pravni vidik možnosti organizacije delovnega procesa delodajalcev v primeru naravnih nesreč najdete TUKAJ.

PROŠNJA ZA PRVE OCENE NASTALE ŠKODE V GOSPODARSTVU

Pomembno je, da ministrstvu sporočimo potrebe naše doline, da bodo oblikovali čimbolj učinkovite ukrepe. V kolikor bi že imeli možnost grobe ocene, vas vljudno prosimo, da izpolnite ANKETO ( 2 min), sicer pa nas lahko pokličite na 051 493 330 in oceno podate ustno.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti