RA-SASA

Trajnostno poslovanje ni več izbira. Je eno glavnih orodij za zeleni prehod gospodarstva.

Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti. Izvira iz koncepta trajnostnega razvoja, ki pomeni tak celostni razvoj planeta, ki bo tudi našim zanamcem omogočal vsaj enako, če ne boljšo kakovost življenja.

Krožna ekonomija in trajnostni razvoj sta poleg digitalizacije glavna strateška cilja EU in tudi Slovenije, zaradi tega se tudi njihove zahteve intenzivno implementirajo v vse zakonodaje ter tudi na področja financiranja projektov in investicij.

Jasno merjeni rezultati krožne ekonomije in trajnostnega razvoja so pričakovani s strani bank in investitorjev, prav tako finančni mehanizmi EU in Slovenije dostop do povratnih in

nepovratnih finančnih sredstev pogojujejo z jasnimi, merljivimi in dokazljivimi rezultati

prehoda v krožno ekonomijo.

V praksi se kaže, da precejšen delež podjetij – predvsem  malih in srednjih – nima postavljenih dolgoročnejših poslovnih strategij, poslovni modeli pa so velikokrat izdelani zgolj v idejah vodstva ali pa so ostali zapisani kje v predalih. Posledično niso postavljeni realni kazalniki uspešnosti, pomanjkljivo je spremljanje in zato tudi ni pravočasnega ukrepanja. Merjenje in spremljanje sta nalogi, ki se morata konsistentno izvajati.

Podjetja se še vedno premalo soočajo s svojimi lastnimi šibkimi točkami. V izrednih razmerah pa se prav te nazorno prikažejo in povzročajo dodatne težave in tveganja. Zato je sprotno prepoznavanje šibkosti ter ustrezno reševanje težav izjemno pomembno.

Logična pot do trajne poslovne uspešnosti, ki temelji na trajnostnih vrednotah, za podjetje pomeni, da poslovno strategijo in poslovne modele v celoti transformira v trajnostno smer. Trajnostna strategija ni ločena strategija, kot na primer strategija razvoja kadrov ali informatike, temveč je to celovita poslovna strategija, ki jo podjetje zastavi na novo.

Imamo znanje, imamo tehnologijo, imamo primere dobrih praks – zrelost, ozaveščenost in motivacija vodstva ter lastnikov za tovrstno transformacijo je ključnega pomena za uspešno strateško transformacijo.

Objavljen je Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025.Podjetja lahko pridobijo 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne  podpore  s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta (FAZA A). Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Več informacij na spletni strani www.podjetniski-portal.si

Ana Marinčič, SPOT svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti