RA-SASA

Približuje se rok za oddajo letnih poročil!

Približuje se rok za oddajo podatkov iz letnih poročil za leto 2019. V SaŠa regiji je za predložitev zavezanih 3.648 poslovnih subjektov.

Zakonsko predpisan rok predložitve podatkov iz letnega poročila za namen državne statistike in v nekaterih primerih tudi za namen javne objave se za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge, društva in politične stranke izteče v torek, 31. 3. 2020, ob polnoči. Isto velja za prostovoljske organizacije (gospodarske družbe, zadruge in društva), ki morajo predložiti tudi poročila o prostovoljstvu za leto 2019. Notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni in kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja niso ustanovljeni kot pravne osebe oziroma nimajo statusa samostojnega podjetnika, zato niso zavezani za predložitev letnega poročila AJPES.

Aplikacija za vnos podatkov iz letnih poročil je uporabnikom na voljo že od 14. 1. 2020, zato vabimo vse zavezance, da obveznost čim prej izpolnijo. Zoper vse poslovne subjekte, ki letnega poročila za leto 2019 ne bodo predložili do zakonsko določenega roka, bo AJPES na podlagi Zakona o plačilnem prometu in materialnih predpisov uvedel prekrškovni postopek.

V SaŠa regiji je 3.648 poslovnih subjektov, ki so zavezani za predložitev letnega poročila in 889 podjetnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (normiranci).

Približuje se rok za oddajo letnih poročil 2020

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti