RA-SASA

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Planets

Program Razvoja Podeželja EKSRP

Naziv aktivnosti:  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Povzetek: 

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.

Operacija je odgovor na cilj Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov s pomočjo ukrepa 6: Ozavešanje javnosti za ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov. Operacija je nastala na pobudo članov LAS  in občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline in je bila vsebinsko usklajena z organom upravljanja.

Naslavlja prednostno področje prehranska samooskrba in tematsko področje varstvo okolja in ohranjanje narave, sekundarno pa tudi razvoj osnovnih storitev na podeželju, ustvarjanje novih delovnih mest in vključenost mladih, žensk ter drugih ranljivih skupin.

Cilj:

 1. Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke (v 1 urno izobraževanje bo vključenih najmanj 1000 osnovnošolskih otrok, izvedenih bo najmanj 60 izobraževalnih delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bodo otroci, njihovi starši, pa tudi učitelji pridobivali nova znanja s področja ohranjanja narave, varstva okolja in samooskrbe.
 2. Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco (v model bo vključenih najmanj 100 starostnikov in bolnikov z demenco, izvedenih bo najmanj 10 izobraževalnih delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bod ciljna skupina izboljševala svoj spomin.
 3. Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju (najmanj 200 vključenih, 10 tematik ). Cilj je izboljšati pestrost ponudbe prehranskih izdelkov na kmetijah in motivirati za ustvarjanje zelenih delovnih mest.
 4. Izveden bo strokovni dogodek – konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.
 5. Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
 6. Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).

Prispevek k doseganju ciljev SLR:
Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov:
Ukrep 6: Ozaveščanje javnosti za ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov:

Rezultat:

 1. Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke
 2. Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco.
 3. Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju
 4. Izveden bo strokovni dogodek – konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.
 5. Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
 6. Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).
 7. Evalvacijsko poročilo (zadovoljstvo udeležencev, mnenje politike in stroke).

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti