RA-SASA

Izobraževanje o DNSH

Razvojna agencija SAŠA, Center za pravični prehod SAŠA vabi na

izobraževanje o

OKOLJSKIH PRESOJAH IN NAČELU DNSH V OKVIRU PROJEKTOV, KI KANDIDIRAJO ZA SREDSTVA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

v ponedeljek, 2. 10. 2023 ob 11.00 v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

 

SA-ŠA regija bo v procesu prestrukturiranja iz premogovništva upravičena do sredstev iz Sklada za pravični prehod, prav tako bodo v okviru kohezijske politike 2020-2027 na voljo številni drugi mehanizmi in razpisi, na katerih bodo lahko upravičenci kandidirali za sredstva za izvedbo projektov.

Ker se v novi perspektivi uvajajo nova evropska pravila na področju okoljskih zahtev (kot npr. DNSH – do no significant harm) in ker je tudi nacionalna zakonodaja zahtevna (predhodni postopek, presoja vplivov na okolje ipd.), smo pripravili izobraževanje za lažje razumevanje in uspešnejše prijave. Že v samem procesu projektiranja je namreč potrebno upoštevati med drugim tudi Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) ter drugo relevantno okoljsko zakonodajo, programe in strategije.

Izobraževanje je brezplačno in namenjeno vsem potencialnim prijaviteljem projektov in projektantom. Trajalo bo okvirno do 14.00.

Število mest je omejeno.

Prijave sprejemajo najkasneje do 28. 9. 2023: https://www.1ka.si/a/ef1d47d1

 

Izobraževanje vodi MARGITA ŽABERL, direktorica podjetja GIGA-R d.o.o., ki se že 22 let ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljskih presoj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin.

Je soavtorica več priročnikov s področja okoljske in gradbene zakonodaje, avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj ter predavateljica na konferencah in izobraževalnih dogodkih z okoljsko tematiko.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti