RA-SASA

Objava prostega delovnega mesta »Strokovni sodelavec«

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« in urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj.

Opis del in nalog:

 • izvajanje aktivnosti v sklopu projekta »Centra za pravični prehod«,
 • spremljanje, proučevanje in priprava zahtevnejših strateških dokumentov in programov,
 • koordinacija lokalnih partnerstev, mreženje za potrebe izvajanja projektov oz. operacij ter krepitev zmogljivosti deležnikov,
 • koordinacija usposabljanj, podpornega okolja in razvojnega načrtovanja,
 • priprava in evalvacija akcijskih načrtov,
 • vodenje, podpora in izvajanje administrativno-tehničnega in finančnega managementa projektov (podpora pri izdelavi projektnih idej, pripravi vlog, investicijske dokumentacije ipd.),
 • vodenje, koordiniranje in finančno spremljanje zahtevnejših državnih in mednarodnih projektov,
 • skrb za projektno vodenje projektov (ločeno knjigovodstvo projektov, elektronsko arhiviranje veljavne dokumentacije projekta v pripravi in izvedbi, …),
 • izvajanje aktivnosti informacijske točke in zagotavljanje izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja,
 • aktivna udeležba v mrežah, platformah, združenjih, konferencah, delavnicah ipd. tako v slovenskem kot tudi mednarodnem prostoru z namenom sledenja trendov na področju pravičnega prehoda,
 • prepoznavanje potreb v regiji, proaktivno slednje usmeritvam na področju pravičnega prehoda in sodelovanje pri strateškem usmerjanju projektov,
 • sodelovanje pri načrtovanju, usmerjanju, usklajevanju in izvajanju projektov,
 • aktivno sodelovanje s posredniškimi telesi in organom upravljanja,
 • sodelovanje z organi upravljanja pri aktivnostih na regionalni ravni za zagotavljanje partnerstva (mladi, nevladne organizacije, socialni partnerji, gospodarstvo, predstavniki lokalne skupnosti, inštituti in drugi),
 • poročanje in dogovarjanje s partnerji v zahtevnejših državnih in mednarodnih projektih,
 • spremljanje razpisov in informacij o programih EU in RS,
 • sodelovanje pri pripravi spremembah oz. dopolnitev območnega načrta za pravičen prehod, spremljanje izvajanja in poročanje organom upravljanja,
 • izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil za regionalne organe,
 • druge naloge po navodilu nadrejenega.

 

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • najmanj 6/2 stopnja izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja: najmanj 1. bolonjska stopnja oz. visokošolski strokovni programi (prejšnja) ali specializacija po višješolskih programih (prejšnja)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
 • odlično razvite komunikacijske, organizacijske in analitične sposobnosti
 • vedoželjnost, pripravljenost in sposobnost hitrega učenja
 • odlično znanje angleškega in dobro znanje vsaj enega tujega jezika EU
 • vozniški izpit B kategorije
 • lastni prevoz
 • osebna urejenost
 • poznavanje MS Office okolja (Word, Excel, PP…), družabnih omrežij, spleta
 • samostojnost, samoiniciativnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.

 

Kandidati naj vlogi priložijo CV v Europass obliki in motivacijsko pismo.

Od kandidata pričakujemo strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela, samostojnost, sposobnost za timsko delo, razvite organizacijske sposobnosti, komunikativnost, splošno razgledanost in pozitiven pristop do nalog in samoiniciativnega izobraževanja na delovnem mestu, delo pa bi mu predstavljalo izziv in veselje.

 

Od kandidatov se pričakuje tudi poznavanje uporabe različnih komunikacijskih kanalov (družabna omrežja, spletne strani, …) ter uporabo splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, sposobnost vključevanja v različne strokovne in projektne skupine.

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas, za čas trajanja projekta, predvidoma do leta 2029, s 6 mesečnim poizkusnim delom.

Datum nastopa dela: predvidoma v septembru 2023.

Vabimo vas, da prijavo s potrebnimi prilogami pošljete do vključno 30. 6. 2023 naslov: info@ra-sasa.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti