RA-SASA

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP – Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali zakonom, ki ureja zadruge, ali z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja društva, ali z zakonom, ki ureja zavode, in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena ZPGVCEP.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666).

Možnost oddaje vloge

Prijavitelji bodo lahko oddali e-vlogo za dodelitev pomoči v aplikaciji JRP, ki bo dostopna od 31. 10. 2022, od 12. ure naprejDodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog pa bo možna s 1. 11. 2022, od 12. ure dalje ter vse do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Več: https://www.spiritslovenia.si/razpis/392

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti