RA-SASA

Razvojne spodbude v letu 2021 – Članek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedalo, da bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Podjetjem bodo na voljo tako nepovratna kot povratna sredstva s temi ukrepi bodo prispevali h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije. Iz  naslova nepovratnih sredstev bo na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

 Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in preko drugih izvajalskih organizacij kot je SID banka, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo, Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Članek 2

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhiv