RA-SASA

NOV SVEŽENJ UKREPOV ZA GOSPODARSTVO

NOV SVEŽENJ INTERVENTNIH UKREPOV

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Mega protikoronski paket je vreden tri milijarde evrov. Za zdaj so določila predvidena za obdobje od 13. marca do 31. maja.

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Do 200 evrov dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za zaposlene v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače, torej nižjo od 2821,74 evra, in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so čezmerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje. Vse ukrepe za ohranjanje gospodarstva najdete tudi na Enotni informacijski točki ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 – https://www.spiritslovenia.si/koronavirus

  

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PODROČJE KADROVSKIH ZADEV ZARADI COVID – 19

 Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani Evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja za področje kadrovskih zadev zaradi covid – 19.

 Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na svetovanja glede tolmačenja interventnih zakonov s področja kadrovskih zadev. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje: marec 2020 do december 2020.  Več informacij https://sasainkubator.si/2020/03/25/en-ekspertno-svetovanje/

Članek 7

Klavdija Šemenc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti