RA-SASA

Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2) – članek

Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)

 

Slovenski podjetniški sklad s produktom P2 omogoča mladim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v obliki subvencije.

 Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Prijava za subvencijo P2 je razdeljena na dva dela, in sicer: predselekcijski postopek s predstavitvijo na Demo dnevu in formalna oddaja razpisne dokumentacije.

Če se želiš maksimalno pripraviti na razpis in na njem tudi uspeti, se pridruži

SAŠA inkubatorju, ki vam v obliki delavnic in individualnega mentorstva nudi vso potrebno pomoč za uspešno prijavo.

Skozi serijo treh delavnic vam bodo ponudili vse informacije, vezane na razpis, predvsem pa boste skupaj veliko truda vložili v  predstavitev za Demo dan v okviru predselekcijskega postopka, saj le-ta predstavlja več kot tretjino vseh točk, ki jih lahko pridobiš na razpisu.

 Upravičenci P2 razpisa so novoustavnoljena podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme)
  • stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov skozi celotno obdobje upravičenosti, stroški promocije)
  • posredni operativni stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji.

Subvencija znaša 100 % upravičenih stroškov podjetja.

Članek P2 – 4

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti