RA-SASA

Vpis na seznam izvajalcev strokovnih storitev

Vabljeni k vpisu na seznam izvajalcev strokovnih storitev, ki lahko z vašimi storitvami pripomorete k ustrezni pripravi prijav potencialnih upravičencev na razpise iz Sklada za pravični prehod in širše. Do vpisa na seznam so upravičeni vsi subjekti s statusom pravne osebe, ki so registrirani za izvajanje svoje dejavnosti najmanj 12 mesecev pred datumom oddaje prijave.

Javno povabilo je namenjeno strokovnjakom z dokazljivimi izkušnjami in znanji na področju:

 • priprave in interpretacije LCA analiz,
 • uporabe in razumevanja načela DNSH,
 • analize in interpretacije ogljičnega odtisa,
 • razumevanja metodologije za upoštevanje podnebnih vplivov  “Climate proofing”,
 • izdelave presoje vplivov na okolje,
 • priprave poslovnih modelov,
 • priprave poslovnih načrtov,
 • izdelave investicijske dokumentacije,
 • priprave strategije in akcijskega načrta trajnostnega razvoja podjetja,
 • priprave dokumentacije za pridobivanje okoljskih standardov,
 • tehničnega projektiranja,
 • vodenja projektov.

Seznam bomo redno posodabljali z novimi prijavami. Razvojna agencija SAŠA ne prevzema odgovornosti za poslovna razmerja, ki nastanejo med naročniki in izvajalci storitev in ne jamči za kakovost storitev, ki jih nudijo izvajalci vpisani v omenjen register. Odgovornost za preverjanje strokovnjakov in kakovost njihovih storitev je na strani naročnikov storitev.

Vse pridobljene osebne in profesionalne podatke bomo obdelovali v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Izpolnite obrazec!

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti