RA-SASA

Območni razvojni program SAŠA 2021-2027

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Ul. RS, št. 20/11, 57/2012, 46/2016) in Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Ul.RS, št.69/2012,78/2015) je predpisan in vzpostavljen strateški in programski okvir regionalnega razvoja na državni in regionalni ravni.

Smo v programskem obdobju 2014–2020 in Savinjska razvojna regija in s tem tudi Savinjsko-šaleška subregija je pred izzivom, da smiselno ovrednoti dosežene rezultate iz dosedanjega programskega obdobja in da v luči trajnostnega razvoja z novim programom uskladi cilje na področjih gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja, ter skupaj z državo in drugimi partnerji določi instrumente in vire za njihovo uresničevanje.

Program priprave Območnega razvojnega programa za obdobje 2021–2027 Savinjsko-šaleške subregije (v nadaljevanju ORP), kot zaokroženem območju znotraj Savinjske razvojne regije, ima namen opredeliti območje, vsebine in način priprave ORP kot samostojnega razvojnega dokumenta, ki je hkrati usklajen oz. je del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021–2027, postopke obravnave gradiv v strokovni in širši javnosti, opredeliti nosilca in vloge ostalih razvojnih organizacij v postopku priprave in način usklajevanja ter povezovanja z ostalimi razvojnimi dokumenti v subregiji, Savinjski regiji in državi.

Pravne podlage za izdelavo Programa priprave ORP SAŠA regije 2021-2027 so Zakon o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2, 13. člen), Uredba o regionalnih razvojnih programih (U. l. RS št. 69/2012, 78/15) in Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021–2027 (sprejet na Vladi RS 5.7.2018 in 18.7.2019),  ter usmeritve pristojnega ministrstva za regionalni razvoj.

Svet županov SAŠA in Razvojni svet SAŠA sta sprejela Program priprave Območnega razvojnega programa za obdobje 2021–2027 Savinjsko-šaleške subregije (link na dokument), skupaj s podrobnejšim časovnim načrtom.

Območni razvojni program SAŠA regije 2021-2027 (povezava na dokument)

PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV

1. PAMETNA IN TRAJNOSTNA SAŠA
2. NIZKOOGLJIČNA ZELENA IN POVEZANA SAŠA
3. SOCIALNA SAŠA
4. SAŠA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
5. SAŠA V PRAVIČNEM PREHODU

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti