RA-SASA

Evropska sredstva za premogovni regiji SAŠA in Zasavje

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za dva javna razpisa, in sicer »Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko – šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027« in »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko – šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027«. V okviru teh dveh javnih razpisov bo za omenjeni premogovni regiji na voljo kar 77.740.000,00 evrov evropskih sredstev.

Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko – šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo omogočal sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest predvsem v občinah Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Mestni občini Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj, možno pa bo izvajanje projektov tudi na širšem območju omenjenih regij. Javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavila podjetja, spodbuja nova delovna mesta ter raznolike, trajnostno naravnane investicije, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga. Sklad za pravični prehod za ta razpis prispeva kar 68,7 milijona evrov, od tega je 42,5 milijona evrov namenjenih SAŠA regiji. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo razpis  v Uradnem listu RS objavila predvidoma v petek, 24. 5. 2024.

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027, ki je prav tako sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo zagotavljal sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga. Razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture je namreč eden izmed predpogojev za rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju omenjene premogovne regije ter spodbujalo prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Javni razpis bo vključeval investicije, potrebne za delovanje poslovnih con, in sicer v prometno infrastrukturo, torej izgradnjo cest, energetsko in komunalno infrastrukturo ter infrastrukturo za telekomunikacije. Možne bodo tudi investicije v vodno infrastrukturo, v kolikor bodo vključevale protipoplavne ukrepe. Za javni razpis v vrednosti 10.635.294,12 evrov bo Sklad za pravični prehod prispeval 9.040.000,00 evrov. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ga bo v Uradnem listu RS objavilo predvidoma v petek, 24. 5. 2024.

Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Evropska sredstva

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti