RA-SASA

Razpis za delovno mesto »Strokovni sodelavec«

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« in urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj.

Opis del in nalog:

 • spremljanje, proučevanje in priprava zahtevnejših strateških dokumentov in programov,
 • koordinacija lokalnih partnerstev, mreženje za potrebe izvajanja projektov oz. operacij ter krepitev zmogljivosti deležnikov, animiranje deležnikov,
 • koordinacija usposabljanj, podpornega okolja in razvojnega načrtovanja,
 • vodenje, podpora in izvajanje administrativno-tehničnega in finančnega managementa projektov EU in RS (podpora pri izdelavi projektnih idej, pripravi vlog, ločeno knjigovodstvo projektov, elektronsko arhiviranje veljavne dokumentacije projekta v pripravi in izvedbi, investicijske dokumentacije ipd.),
 • aktivna udeležba v mrežah, platformah, združenjih, konferencah, delavnicah ipd. tako v slovenskem kot tudi mednarodnem prostoru z namenom sledenja trendov,
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
 • sodelovanje pri načrtovanju, usmerjanju, usklajevanju in izvajanju projektov,
 • poročanje in dogovarjanje s partnerji v zahtevnejših državnih in mednarodnih projektih,
 • spremljanje razpisov in informacij o programih EU in RS,
 • izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil za regionalne organe,
 • druge naloge po navodilu nadrejenega.

 

Za kandidate, ki se bodo prijavili na delovno mesto, je zaželeno:

 • najmanj 6/2 stopnja izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja: najmanj 1. bolonjska stopnja oz. visokošolski strokovni programi (prejšnja) ali specializacija po višješolskih programih (prejšnja)
 • poznavanje projektnega dela (prijava, vodenje in poročanje projektov sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
 • odlično razvite komunikacijske, organizacijske in analitične sposobnosti
 • vedoželjnost, pripravljenost in sposobnost hitrega učenja
 • odlično znanje angleškega in dobro znanje vsaj enega tujega jezika EU
 • vozniški izpit B kategorije
 • lastni prevoz
 • osebna urejenost
 • poznavanje MS Office okolja (Word, Excel, PP…), družabnih omrežij, spleta
 • samostojnost, samoiniciativnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.

Delo je dinamično in zahteva nenehno prilagajanje spremembam predpisov, spremljanje novosti na področjih dela, zato se od kandidata pričakuje proaktivnost in samoiniciativnost pri izvajanju nalog.

Prednost bodo imeli kandidati z izkazanimi referencami z večjega števila zahtevanih področij.

Od kandidata pričakujemo strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela, samostojnost, sposobnost za timsko delo, razvite organizacijske sposobnosti, komunikativnost, splošno razgledanost in pozitiven pristop do nalog in samoiniciativnega izobraževanja na delovnem mestu, delo pa bi mu predstavljalo izziv in veselje.

 

Od kandidatov se pričakuje tudi poznavanje uporabe različnih komunikacijskih kanalov (družabna omrežja, spletne strani, …) ter uporabo splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, sposobnost vključevanja v različne strokovne in projektne skupine.

 

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas enega leta s 3 mesečnim poizkusnim delom ter možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.

Kandidati naj vlogi priložijo CV v Europass obliki in motivacijsko pismo.

Vabimo vas, da prijavo s potrebnimi prilogami pošljete do vključno 23. 4. 2024 naslov: info@ra-sasa.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti