RA-SASA

NAPOVEDNIK – 9. konferenca platforme za pravični prehod v Bruslju

9. konferenca platforme za pravični prehod bo potekala 16. in 17. aprila 2024 v Bruslju in na spletu.

Ta hibridni dogodek bosta skupaj gostila Generalni direktorat Komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) in Generalni direktorat za energijo (GD ENER).

Konferenca bo forum za izmenjavo mnenj in izkušenj o procesu pravičnega prehoda zainteresiranim stranem iz nacionalnih, lokalnih in regionalnih oblasti ter gospodarskim in socialnim partnerjem, širši družbi in predstavnikom Evropske komisije (med njimi je komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira, komisarka za energijo Kadri Simson in komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit).

Srečanja bodo olajšala izmenjavo med deležniki na poti pravičnega prehoda na podnebno nevtralno Evropo. Dogodek bo opozoril na razpravo na visoki ravni o prihodnosti pravičnega prehoda in zagotovil primere dobre prakse pri izkoriščanju možnosti financiranja, ki jih ponuja mehanizem za pravični prehod. Poleg tega bodo na posebnih sejah obravnavane različne teme, kot so učinkoviti mehanizmi za spremljanje pravičnega prehoda, vloga pravičnega prehoda pri zmanjševanju revščine, krepitev vloge mladih, razvoj in izvajanje energetskih skupnosti, razvoj znanj in spretnosti za zeleno prihodnost ter razpoložljiva podpora na terenu za regije.

Ker bo ta dogodek potekal v hibridni obliki, so možne prijave za osebno ali virtualno udeležbo.

Seje konference bodo predvajane v živo za virtualne udeležence prek aplikacije SWAPCARD.

Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA, ki deluje v okviru Razvojne agencije SAŠA, so v celoti financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
Evropska Sredstva

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti