RA-SASA

Spodbude za podjetnike, ki so utrpeli škodo v poplavah in neurjih

  • P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa razpisuje skupno 30 mio EUR ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023.

Za posojila v višini od 15.000 EUR do 100.000 EUR bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so NEPOSREDNO utrpela škodo v poplavah avgusta 2023 pod naslednjimi pogoji:

  • višina kredita ne presega 40 % od vrednostni čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
  • skupna vsota sredstev pomoči za opravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
  • imajo najmanj enega zaposlenega
  • so ustanovljena pred 1.1.2022
  • bonitetno oceno vsaj SB8

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih strojev in opreme, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški zaračunanega pripadajočega DDV -ja ter drugi operativni stroški.

Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki lahko nastanejo v obdobju od 4.8.2023 do 31.5.2024.

Več na spletni strani.

 

  • Prijava škode v gospodarstvu, ki je nastala v jesenskih neurjih

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za teden dni podaljšuje rok za prijavo škode v gospodarstvu, ki je nastala v jesenskih neurjih. Oškodovanci lahko svoje vloge z ocenami škode oddajo do 20. decembra 2023. Prijavlja se škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 20. decembra 2023 na obrazcu, ki je priložen spodaj in ki zajema naslednje podatke: naziv, telefonska številka, elektronski naslov, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka. Več na spletni strani.

 

  • Denarna pomoč za samozaposlene

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov.

Upravičenci lahko za pomoč za mesec avgust 2023 in naslednje mesece do vključno decembra 2023 zaprosijo najpozneje do 31. januarja 2024. V ta namen morajo prek eDavkov oddati posebno izjavo (obrazec NF-NarNesrece – Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene).

Več o pomoči za samozaposlene je objavljeno med pogostimi vprašanji in odgovori na spletnih straneh Finančne uprave in v dokumentu “Začasni ukrep pomoči za samozaposlene“.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti