RA-SASA

Uporabne informacije – Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen energije

V torek, 1. novembra 2022, se je začel vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v aplikacijo, ki jo je vzpostavila javna agencija SPIRIT Slovenija.

Vse informacije o ukrepu pomoči gospodarstvu, dostop do aplikacije in odgovori na najpogostejša vprašanja so dostopni na tej povezavi.

Povezava na Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

DOBRO JE VEDETI:

 • Oddaja vloge za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP poteka elektronsko preko aplikacije Javne agencije SPIRIT Slovenija.
 • Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) skladno z navodili AJPES eEDP servisa. KDP mora biti preverljiv na eEDP AJPES servisu.
 • Klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju vloge in podpisovanju dokumentov.Dostopen je med 2. in 15. 11. 2022, in sicer:
  • vsak delovnik od 9. do 17. ure in
  • ob sobotah od 9. do 13. ure.

  Telefonska številka klicnega centra: 051 277 880

  Elektronski naslov za tehnična vprašanja: spirit.energenti@gmail.com

 • Odgovori na vprašanja se nahajajo na : https://www.spiritslovenia.si/resources-new/vsebine/SPIRIT/GradnikiStrani/103/Vprasanja_in_odgovori_11.11.2022.pdf
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč deležni regulirane cene električne energije in zato skladno z zakonom od 1. septembra niso upravičeni do pomoči.
 • Primer informativnega izračuna najdete na://www.dropbox.com/s/fywl16bgit85vzm/InformativniIzra%C4%8Dun.xlsx?dl=0
 • Tolmačenje navedbe v 5. odstavku 3. člena, da »upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignil za več kot 10 odstotkov«. Pri odgovoru številka 86 so se sklicevali na informacije, ki so bile podane na spletnem seminarju, ki ga je GZS organizirala v tem tednu. Zapisali so:“Dokazilo je izjava upravičenca, ki je del vloge. Upravičenec potrdi skladno s petim odstavkom 3. člena, da ni povečal cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina za več kot 10 odstotkov. Upravičeno obdobje je skladno s prvim odstavkom 5. člena od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Zaradi navedenega upravičenec izračuna dvig cen za upravičeno obdobje, torej povprečje cen svojih proizvodov oziroma storitev v upravičenem obdobju primerja s ceno le-teh pred upravičenim obdobjem (torej cena na dan 31. maj 2022). Dvig cen proizvodov oziroma storitev je lahko zaradi različnih dejavnikov (dvig cen surovin in materialov, dvig cene delovne sile, dvig cen energentov itd.), vendar pa se omejitev 10 % dviga cen proizvodov oziroma storitev v ZGPVCEP nanaša zgolj na dvig cen zaradi podražitev električne energije in zemeljskega plina.”

 

 

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti