RA-SASA

Program finančnih spodbud COVID-19

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki bo podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije.

S predvideno objavo v maju in juniju 2020 pripravljajo nove nepovratne COVID -19 ukrepe, s katerimi bodo financirali obratni kapital, spodbujali nove ali izboljšane razvojne projekte in proizvodne ter storitvene zmogljivosti z namenom ponovnega zagona in razvoja podjetja, ki je bilo prizadeto zaradi epidemije.

Načrtovani novi likvidnostni COVID-19 ukrepi v predvideni vrednosti 33,8 mio EUR nepovratnih sredstev so namenjeni MSPjem, in so sledeči:

  • Povračilo stroškov za zaščitno opremo – 10 mio EUR (bo objavljen že v tem mesecu)
  • Povračilo stroškov za področje internacionalizacije – 0,8 mio EUR
  • Spodbude za zagon razvojnih projektov – 5 mio EUR
  • Likvidnost na področju turizma in gostinstva – 13 mio EUR
  • Proizvodnja na problemskih območjih – 3 mio EUR.

Nova posojila iz naslova evropskih sredstev (predvsem mikrokredite) v višini najmanj 80 mio EUR, bo ministrstvo skupaj s SID banko na trg plasiralo predvidoma letos poleti.

Dodatno si prizadevajo zagotoviti vse potrebne dodatne finančne vire (nacionalne in evropske), ki bodo omogočali izvedbo celotnega paketa finančnih spodbud za gospodarstvo, tako na področju povratnih, kot tudi nepovratnih spodbud.

Na MGRT si prizadevajo zagotoviti še dodatna sredstva, med drugim tudi za področje digitalizacije. Digitalne vsebine kot so: elektronsko poslovanje, digitalni vavčerji (izdelava digitalne strategije, digitalni marketing, kibernetska varnost in dvig digitalnih kompetenc), ter digitalne vsebine usmerjene turistične produkte.

Obstoječe produkte si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti