RA-SASA

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

Vse, ki aktivno spodbujate podjetništvo v Sloveniji vabimo, da svojo dobro prakso in svoje uspehe delite z nami in z ostalimi članicami EU. Vabimo vas k sodelovanju pri izboru za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2018.

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabita, da predstavite svoj podjetniški doprinos lokalnemu, regionalnemu ali nacionalnemu gospodarstvu.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade, ki so bile predstavljene leta 2005, niso le natečaj, ampak so namenjene tudi krepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju. Od leta 2006 se je prijavilo že več kot 2.800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

Prijavijo se lahko nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva med javnimi organi, kot tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja.

Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenova, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Obstaja šest kategorij:

  •  Spodbujanje podjetniškega duha

Priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Naložbe v podjetniška znanja

Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih ter upravljavskih znanj.

 • Izboljšanje poslovnega okolja

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast, poenostavljajo zakonske ter upravne postopke za podjetja.

 • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

Priznava iniciative oz. pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

 • Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopu do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter s finančnimi spodbudami.

 • Odgovorno in odprto podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništvu med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Izmed prispelih projektov oz. dobrih praks bo strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  1. Vpliv na lokalno gospodarstvo: predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  1. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  1. Prenosljivost: je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije se lahko pričakuje, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.

Prijava: Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 8. junija 2018.

Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si. Za pojasnila je na voljo tudi nacionalna koordinatorka mag. Mojca Skalar Komljanc, kateri lahko pišete na e-naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si ali jo pokličete na tel. številko: 0590 89 528.

Pokažimo podjetni Evropi, kaj imamo, kaj znamo in kaj želimo deliti z drugimi.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti