RA-SASA

Tehnična pomoč JTP GROUNDWORK

Center za pravični prehod SAŠA, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, je bil skupaj z drugimi regijami izbran za upravičenca tehnične pomoči JTP Groundwork, kjer bo eno leto s strokovnjaki Evropske komisije in predstavniki drugih regij pravičnega prehoda reševal vprašanja informiranja in komuniciranja projekta prenove daljinskega sistema v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj.

Projekt bo vključeval prenos dobrih praks iz drugih regij, krepitev znanj in zmogljivosti, sestanke, dogodke in študijske obiske v regijah in v okviru platforme pravičnega prehoda v Bruslju.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Evropska sredstva European Commission JTP GROUNDWORK

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti