RA-SASA

Revolucija na področju ravnanja s plastiko

Tretji mednarodni seminar v okviru Interreg projekta PLASTIX

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA) in Fakulteta za varstvo okolja (FVO), ki sodelujeta v mednarodnem Interreg Europe projektu PLASTIX – Plastics Revolution for European Regions, sta 5. in 6. marca 2024 v Velenju organizirali 3. regijski partnerski obisk OSDD Slovenija (On Site Deep Dive). Na seminarju so poleg partnerjev, ki prihajajo iz 6 evropskih regij (Katalonija, Frizija, Lombardija, Savinjsko-Šaleška regija, Tampere in Värmland) in njihovih gostov sodelovala tudi podjetja, institucije in organizacije, ki delujejo na področju predelave plastike. Predstavili so primere dobrih praks, s katerimi prihajajo naproti bolj zelenemu, podnebno nevtralnemu krožnemu gospodarstvu na področju plastike. Vse evropske regije se soočamo s podobnimi izzivi v zvezi s plastiko, zato so izmenjava dobrih praks in predstavitve inovacij ter medsebojno mreženje ključni za izboljšavo regionalnih politik, ki lajšajo prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo.

Plastika je pomemben material v našem gospodarstvu, plastični izdelki pa nam olajšajo vsakdanje življenje. A večina plastike se še vedno proizvaja iz fosilnih virov, zato se je treba nujno spopasti s težavami, ki jih danes za okolje prinašajo proizvodnja, uporaba in potrošnja plastike. Odločen prehod na uspešnejšo in bolj trajnostno gospodarstvo na področju plastike bi lahko prinesel veliko koristi in zahteva predvsem naložbe v razvoj naprednih tehnologij recikliranja, povečanje ponovne uporabe plastike, uporabo bioosnovanih surovin in raziskovanje alternativnih embalažnih materialov. Ključnega pomena je tudi zmanjševanje plastičnega onesnaževanja v vodnih ekosistemih s poudarkom na mikroplastiki. Milijoni ton plastičnih odpadkov, ki vsako leto končajo v oceanih, so namreč eden najočitnejših in zaskrbljujočih znakov teh težav in povzročajo vse večjo zaskrbljenost javnosti.

Spremljanje mikroplastike v rekah je ključnega pomena za razumevanje ekoloških tveganj in tveganj za zdravje ljudi, povezanih z onesnaževanjem s plastiko. Zavedati se moramo, da 80 % vseh plastičnih odpadkov, ki jih najdemo v oceanih, izvira iz aktivnosti na kopnem in pri tem reke predstavljajo enega ključnih transportnih medijev plastičnih delcev.

V Razvojni agencija SAŠA z velikim ponosom sporočamo, da je naš mednarodni dogodek, ki je potekal v Velenju, dosegel izjemen uspeh. Združil je udeležence iz različnih držav in ponudil platformo za izmenjavo znanja, izkušenj ter najnovejših dosežkov.

RA SAŠA je v prvem semestru k dogajanju na projektu PLASTIX dodala analitičen prispevek. Izvedli smo dve obširni raziskavi regije, to je v sektorju plastike ter lokalni skupnosti in gospodarstvu regije. Cilj prve je bil ugotoviti razsežnosti, pomen vrednostne verige, izzive, priložnosti in politike, povezane s sektorjem plastike. Ciljna skupina, ki smo jo naslavljali, je bila predelovalna dejavnost regije, ki je, kot kaže statistika, precej večja od državne. Z drugo smo pridobili vpogled v razvitost regije in odgovor na vprašanje kam se krožno gospodarstvo SAŠA regije uvršča v primerjavi z drugimi razvitimi regijami EU in kakšne so možnosti za napredek in razvoj.

RA SAŠA koordinira in izvaja razvojne projekte na različnih področjih, svetuje in spodbuja povezovanje med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije.

Drugi slovenski projektni partner FVO s svojo raziskovalno ekipo je udeležencem seminarja predstavil lasten prototip za vzorčenje mikroplastike v manjših rekah in rezultate prvega testiranja. Čeprav imajo velike reke morda večji skupni prispevek k onesnaževanju z mikroplastiko, imajo manjši vodotoki in vodna telesa ključno vlogo pri razumevanju lokalnega onesnaževanja in prepoznavanju virov onesnaževanja.

Na seminarju so s predstavitvami dobrih praks poleg projektnih partnerjev in njihovih gostov sodelovali tudi zainteresirani posamezniki iz vrst gospodarstva, različnih interesnih skupin in širše javnosti SAŠA regije, kot so Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Plastika Skaza d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Premogovnik Velenje, d.o.o., Fakulteta za tehnologijo Polimerov, Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Komunalno podjetje Velenje d.o.o. in Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije. Osredotočeni na izzive projekta, izmenjavo znanja, inovativne pristope spodbujanja trajnostne prakse, razvoj modelov krožnega gospodarstva ter rast za okolje sprejemljivih industrij/tehnologij so udeleženci obiskali podjetji Veplas d.o.o. in Plastika Skaza d.o.o.

Poleg številnih dobrih praks na področju gospodarjenja s plastiko so gostje spoznali tudi delček bogate turistične ponudbe SAŠA regije. Z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji so se spustili v podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije, kjer so 160 metrov pod površjem v simbiozi surovega industrijskega okolja in gastronomskih užitkov predramili vse čute. Uživali so v neokrnjeni naravi našega najvišjega slapu Rinka, prvega izvira reke Savinje, ki v objemu mogočnih Kamniško-Savinskih Alp navduši v vseh letnih časih.

O projektu PLASTIX:

Projekt PLASTIX naslavlja naraščajočo problematiko plastičnih odpadkov, njihove možnosti recikliranja in zamenljivosti kot del prehoda v bolj krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. A premik k uspešnejšemu in trajnostnemu gospodarjenju s plastiko zahteva zaveze za ukrepe in aktivacijo v vseh sektorjih in ravneh. Zato želi projekt preko prepoznavanja dobrih praks in novih rešitev z medregionalno izmenjavo in soustvarjanjem pomagati oblikovalcem regionalnih politik izboljšati in ustvariti politične mehanizme, ki olajšajo industrijski prehod v gospodarstvo, gospodarno z viri.

Mojca Rozman

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti