RA-SASA

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2021.

Namen razpisa: Sredstva se dodelijo za:

  1. Spodbujanje naložb v gospodarstvo,
  2. Spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju,
  3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
  4. Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je 100.000,00 EUR, od tega za:

  • namen A: 40.000,00 EUR,
  • namen B: 30.000,00 EUR,
  • namen C: 15.000,00 EUR,
  • namen D: 15.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Vloge morajo biti prejete do 19. 4. 2021 do 9. ure, razen za namen B je rok do 6. 7. 2021 do 9. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo v času uradnih ur na Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje, Kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel:  (03) 89-61-682, e-naslov: metka.spindler@velenje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si (priložnosti /razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti