RA-SASA

ČLANEK SPOT – SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7 namenjen delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7  namenjen delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, ki prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Podaljšujejo se tudi nekateri ukrepi iz predhodnih šestih protikoronskih zakonov.

Ključni ukrepi, namenjeni delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

Izplačilo kriznega dodatka Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Sprememba višine nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile Višina nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile po novem ne sme biti nižja od minimalno določene plače v Republiki Sloveniji. Ukrep podaljšan do 31. 3. 2021.

Sprememba pri oddaji vloge za čakanje na delo Zavod RS za zaposlovanje, pri finančnem organu ne bo več preverjal, ali ima zavezanec poravnane vse davčne obveznosti, ampak bo moral delodajalec o tem predložiti izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kasnejša izraba letnega dopusta Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021 in za katera upravičenec ugotovi, da ne izpolnjuje padca prihodkov, FURS obvesti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Povračilo sredstev za nakup hitrih antigenskih testov Delodajalec lahko uveljavlja povračilo sredstev za izvedbo hitrih testov v višini 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Fiksni stroški Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, se povračilo teh stroškov lahko podvoji do 2000 evrov mesečno na zaposlenega. Upravičeno obdobje pomoči za nekrite fiksne stroške podaljšano do 31. 3. 2021.

Najemna razmerja Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve in delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije Covid-19.

Povečal se bo obseg sredstev, namenjen za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Tista podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela (podjetja v storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turizmu in transportu) bodo lahko tudi uporabila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Nekateri podaljšani oz. spremenjeni ukrepi:

  • Ukrep skrajšanega delovnega časa podaljšan do 30 6. 2021 (dopolnjeno 30. 12. 2020),
  • Ukrep kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 dni velja le še do 31. 12. 2020,
  • Elektronsko pošiljanje obvestil IRSD o delu na domu še do 31. 3. 2021,
  • Podaljšanje ukrepa odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja,
  • Ukrep temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka podaljšan do 31. 3. 2021

 Povzeto po objavi Vlade in UR.

SPOT Svetovanje Savinjska, Klavdija Šemenc

 

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti