RA-SASA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – Izvedba podpornih aktivnosti oz. pomoč pri vodenju projekta Skillability

Predmet javnega naročila:
Izvedba podpornih aktivnosti oz. pomoč pri vodenju projekta Skillability
Vrsta postopka:
Zbiranje ponudb z objavo na spletni strani
Merilo za izbor:
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.
Rok za predložitev ponudb:
21. 12. 2020
Obdobje izvajanja storitve:
Januar 2021 – december 2021

Izvedba podpornih aktivnosti oz. pomoč pri vodenju projektov vključuje:

 • usklajevanje nalog med različnimi partnerji in ciljnimi skupinami
 • prevajanje, prilagajanje in izdelava digitalnih učnih gradiv
 • organizacija in izvedba promocijskega dogodka
 • digitalna promocija projektne intelektualne lastnine projekta
 • priprava vmesnih in končnih poročil
 • in druge podporne aktivnosti.

Potrebna znanja:

Dobro znanje angleškega jezika:

 • sposobnost komuniciranja v govorni in pisni obliki.
 • sposobnost ustvarjanja kompetentne vsebine v pisni obliki.

 

Spretnosti ustvarjanja digitalnih vsebin

 • sposobnost uporabe video, zvočne in grafične programske opreme.
 • upravljanje spletnih strani in upravljanje socialnih omrežij.

Komunikacijske sposobnosti

 • sposobnost komuniciranja in usklajevanja z različnimi partnerji in ciljnimi skupinami

Ponudnik mora imeti ustrezno znanje in izkušnje s področja vodenja projektov, ki so sofinancirani s strani EU in RS. Ponudnik mora poznati tudi področja ciljne skupine in izkušnje dela z njimi.

Ponudnik mora v ponudbi opredeliti urno postavko, ki mora vključevati vse stroške (stroške dela, potne stroške, davki, …). Predviden obseg ur je odvisen od potreb naročnika in lahko variira med 80 in 90 ur mesečno. Rok plačila je 30 dan po opravljeni storitvi in izstavitvi računa.

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do 21. 12. 2020 do 12. ure po elektronski pošti na naslov biljana.skarja@ra-sasa.si ali po navadni pošti na naslov Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje. Za vsa dodatna pojasnila in nadaljnje usklajevanje smo dosegljivi na tel. št. 041 530 157 (Biljana Škarja) ali po navedeni e-pošti.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti