RA-SASA

V PRIPRAVI UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU

V PRIPRAVI UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU V MESTNI OBČINI VELENJE

Uprava Mestne občine Velenje bo na naslednji seji Sveta Mestne občine Velenje, ki bo potekala dopisno v torek, 7. aprila, in v sredo, 8. aprila, predlagala svetnicam in svetnikom oprostitev najemnin za tiste podjetnike in obrtnike, ki imajo v najemu nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Velenje. To bo prvi izmed ukrepov za pomoč, nadaljnje aktivnosti pa bodo odvisne od sprejetih ukrepov na državni ravni. Tudi sami smo preko naših reprezentativnih združenj podali nekaj pobud, predvsem z namenom, da zaščitimo delovna mesta v gospodarstvu in druge panoge na področju negospodarstva pred velikim izpadom prihodkov in porastom stroškov.

Povzeto po: https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2020/03/10180-V-pripravi-ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu-v-mestni-obcini-Velenje

 

NEPOVRATNA SREDSTVA EU KOHEZIJSKE POLITIKE

 Podjetja in ostale upravičence, ki imajo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, obveščamo, da ministrstvo, od izbruha pandemije koronavirusa oz. COVID – 19, intenzivno naslavlja učinkovanje izjemnih okoliščin pandemije na slovensko gospodarstvo..

 Kjer bo nujno in mogoče, ter v okviru veljavnih pravil in odločitev Evropske Unije, bodo na MGRT prilagodili roke za oddajo zahtevkov za izplačilo, obdobje upravičenosti stroškov, roke za zaključek projektov, roke za poročanje, za doseganje posameznih mejnikov na projektih in način dokazovanja stroškov.

Prav tako iščejo rešitve za sofinanciranje nekaterih stroškov, ki jih že objavljeni javni razpisi oz. pozivi ali obstoječe pogodbe o sofinanciranju ne vsebujejo, so pa upravičencem nastali zaradi nepredvidenih izjemnih dogodkov.

 Več o tem najdete na https://www.gov.si/novice/2020-03-18-informacija-upravicencem-glede-prilagoditev-izvajanja-kohezijskih-projektov/?fbclid=IwAR0qXpJ8t7TfPJtfa6wYBn-qGfxFY3Srjx-FvSVXx6xgzFlg65fR0-9DeYs

 

NAVODILA ZA DELODAJALCE IN MDPŠ – UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV

 Ministrstvo za zdravje je na delodajalce naslovil navodilo glede varovanja zdravja delavcev v času epidemije. Varne delovne razmere je mogoče doseči z upočasnitvijo delovnega procesa, razporeditvijo delavcev na delovnih mestih z upoštevanjem varne razdalje, organizacijo malice ter prihoda na delo in odhoda z dela na način, da se omeji druženje delavcev, s spremenjenim načinom spremljanja evidence prihodov in odhodov, ukinitvijo odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine. Glede na oceno tveganja lahko specialisti medicine dela svetujejo tudi o prekinitvi delovnega procesa v primeru, če z reorganizacijo dela ni mogoče doseči varnih delovnih razmer.

 

Klavdija Šemenc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti