RA-SASA

Spodbude za podjetnike – Informativni članek za podjetnike

ENOSTAVNO DO SPODBUD ZA KREPITEV KONKURENČNOSTI

Slovenski podjetniški sklad je objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Slovenski podjetniški sklad je tako objavil že 9 vavčerskih pozivov in sicer:

 • Vavčer za certifikate kakovosti,
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za digitalni marketing in
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji
MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA! Oddajte vlogo Na že objavljene javne pozive vavčerjev (dostopni so na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko MSP odda vlogo. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki: imajo sedež v Republiki Sloveniji,

 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
  imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Poleg vavčerjev je Slovenski podjetniški sklad objavil novo kvoto za mikrokredite v skupni višini 12 mio eur, kar bo zadostovalo za podporo 480 projektov.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve. Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v: ( nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja), nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %), ročnosti kredita do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR, stroški kredita se NE zaračunavajo)

SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.

SMERNICE ORGANIZACIJE, UPRAVLJANJA IN FINANCIRANJA TURISTIČNE DESTINACIJE »SAVINJSKA – ČEZ ALPE IN DOLINE«

 V okviru projekta Turizem Savinjsko Šaleške doline smo z zaključno delavnico organizacijskega, upravljavskega in finančnega načrta pripravili podlage za vzpostavitev organizacijske strukture, ki bo na območju SAŠA regije skrbela za organizirano trženje in upravljanje sonaravnega turizma in njeno povezanost z lokalnimi destinacijskimi nivoji (TIC-i in turističnim gospodarstvom, nevladne organizacije, občine in drugi pomembni deležniki).

Z organizacijsko, upravljavskim in finančnim načrtom smo opredelili partnersko politiko ključnih turističnih deležnikov in njihovih interesov, pogledov, pričakovanj.

V okviru aktivnosti je bil pripravljen dokument, izvedena so bila strokovna delovna srečanja in delavnica ključnih turistični subjektov v regiji, kar krepi podporno okolje ponudnikov SAŠA regije.

Organizacijski, upravljavski in finančni načrt analizira trenutno organiziranost turizma, priložnosti za boljšo organiziranost turizma, pričakovanja posameznih občin na ravni vodilnih destinacij in na nivoju SAŠA regije. Prav tako povzema pogleda posameznih občin za skupni turistični razvoj in organizacijsko shemo destinacije.

Organizacijski, upravljavski in finančni dokument je “živ” dokument, ki se v nadaljevanju dopolnjuje in prilagaja spremembam znotraj destinacije ter spreminjajočim se razmeram na trgu.

»S pripravo Organizacijsko, upravljavskega in finančnega načrta bomo zagotovili trajnostno sodelovanje turističnih deležnikov in delovanje naše turistične destinacije »Savinjska – čez Alpe in doline«, kar smo v okviru naše agencije še posebej kadrovsko podkrepili.« Je povedala direktorica Razvojne agencije SAŠA, mag. Biljana Škarja.

Spomnimo:

Operacijo Turizem Savinjsko Šaleške doline sofinancira Evropska unija s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Operacija se izvaja v okviru izvajanja Program razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) 2014-2020, ukrepa M19 LEADER.

 

PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2019

Podjetniški Trampolin 2019 je osrednji podporni produkt SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Šola je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in inovativnim obstoječim podjetjem s potencialom rasti.

Letos poteka že 4 generacija Podjetniškega trampolina. Izmed 27-ih prijavljenih podjetniških ekip, je SAŠA Inkubator izbral 12 najboljših, ki so jih brezplačno vključili v šesttedenski program za razvoj ideje.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti