RA-SASA

Vabimo vas na delavnico SAŠA & SAVINJA IMATA NOVO PODOBO ZGODBA DVEH SESTER: REGIJE SAŠA IN ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

Vabimo vas na delavnico
SAŠA & SAVINJA IMATA NOVO PODOBO ZGODBA DVEH SESTER: REGIJE SAŠA IN ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE
ki bo 12. februarja 2019 ob 12. uri, v sejni sobi SAŠA-ORA d.o.o. (Savinjska cesta 2, Nazarje).

Po produktnih delavnicah, poglobljeni analizi in kreativnih nevihtah vam bomo predstavili SVEŽO celostno podobo in NOSILNO zgodbo turistične destinacije SAŠA regije IN VODILNE DESTINACIJE Zgornja Savinjska dolina. V skladu s kreiranjem vaše skupne ponudbe smo razvili tudi 10 produktnih promocijskih zgodb, ki vabijo na vaša doživetja in izpostavljajo edinstvene prednosti mikrodestinacij, kjer delujete.

Na tej delavnici bomo skupaj iskali priložnosti, kako povezati regijsko znamko z vodilnima destinacijama, lokalnimi turističnimi identitetami in vašo ponudbo. Želimo si, da skupna znamka postane več kot grafična predstavitev naše destinacije navzven. Vidimo jo kot središče naše skupne identitete in odraz naše povezanosti. Zato je pomembno, da jo vsi vzamemo za svojo in se z njo poistovetimo.

PROGRAM DELAVNICE
12:00-12:45 SAŠA & SAVINJA IMATA NOVO PODOBO PREDSTAVITEV REGIJSKE ZNAMKE & ZGODBE V ODNOSU DO VODILNIH DESTINACIJ
Proces ustvarjanja znamke in zgodbe regije Savinjske in Šaleške doline
Predstavitev znamke s primeri uporabe

12:45 – 13:45 NAŠE POSEBNOSTI
PREDSTAVITEV ZGODB IN IDENTITET MIKRODESTINACIJ

13:45-14:00 ODMOR

14:00 – 15:00 ZAVIHAJMO ROKAVE

DELO V SKUPINAH
Kako se vklapljamo v nosilno zgodbo in lokalne značaje? Kako bomo uporabljali celostno podobo destinacije in vsebino zgodbe v naših kanalih? Kako lahko s sodelovanjem izboljšamo tržno pozicijo destinacije in posamičnih ponudnikov?

Delavnico bodo izvajali strokovnjaki na področju oblikovanja turističnih identitet, produktov in tržnih komunikacij iz Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, ki so tudi avtorji nove znamke in zgodbe.

Prosimo vas, da na delavnico prinesete tudi vse vaše najaktualnejše promocijske materiale (zgibanke, brošure, letaki, vizitke), pogovorili pa se bomo tudi o viziji skupnega digitalnega nastopa na vaših lastnih in naših skupnih kanalih (spletna stran in družabna omrežja).

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti