RA-SASA

Ugodni mikrokrediti na voljo za obmejna problemska območja kamor spada tudi Občina Solčava in Občina Luče

Izredno ugodni mikrokrediti na voljo tudi za obmejna problemska območja

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je poleg mikrokreditov za problemska območja, danes dodatno v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavil še razpis

P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.   

Tovrstni mikrokrediti so namenjeni najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ v Republiki Sloveniji, z ukrepom pa namerava spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posameznih obmejnih problemskih regij.

Podjetja iz obmejnih območij imajo na ta način možnost najeti mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.  

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

  •  ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
  •  ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
  •  ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:20.04.2018, 20.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018, 20.09.2018 in 20.10.2018. 

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.03.2018 do 01.03.2019.

Več informacij lahko dobite na spodnji povezavi:

http://www.grnewsletters.com/archive/sps_novice/IZREDNO-UGODNI-MIKROKREDITI-NA-VOLJO-TUDI-ZA-OBMEJNA-PROBLEMSKA-OBMOJA-501944704.html?e=&u=BQT43&s=IC4hgo#

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti