RA-SASA

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKO – ŠALEŠKE REGIJE, d. o. o. (m/ž)

Nazarje, 18. 3. 2021

Nadzorni svet Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.

Zadeva: Objava javnega razpisa za imenovanje direktorja Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 21. člena Družbene pogodbe družbe Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., nadzorni svet družbe objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA
RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKO – ŠALEŠKE REGIJE, d. o. o. (m/ž)

Kandidat za direktorja družbe mora poleg splošnih, zakonsko opredeljenih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja); visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja); magistrska izobrazba po bolonjskem študijskem programu,
 • vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj od tega najmanj dve leti na vodilnih delovnih mestih,
 • osnovna raven znanja angleškega jezika
 • poznavanje programskih orodij (pisarniška zbirka MS Office, Windows, delo z internetom),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena ZGD.

Kandidat mora k prijavi predložiti programske usmeritve in program dela družbe za mandatno obdobje.

K prijavi mora kandidat priložiti še naslednja dokazila:

 • fotokopijo diplome,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih,
 • kratek življenjepis,
 • fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista,
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja (B kategorija),
 • izjavo o poznavanju programskih orodij (MS Office, Windows, internet),
 • potrdilo o nekaznovanju na gospodarskem področju.

Od kandidatov pričakujemo poznavanje področja za katerega kandidirajo, predvsem področja regionalnega razvoja, podjetniškega svetovanja, prestrukturiranja oz. pravičnega prehoda premogovnih regij, da imajo komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela in izkušnje z javnim nastopanjem.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že imajo dokazljive izkušnje in znanja s področja priprave in vodenja projektov, sofinanciranih iz državnih in evropskih sredstev ter dobro poznajo področje tranzicije premogovnih regij.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih (4) let.

Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela (vse v slovenskem jeziku) pošljejo do 2. 4. 2021 na naslov:

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje,

s pripisom »Za razpis direktorja Razvojne agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.«, »NE ODPIRAJ«.

Nadzorni svet nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upošteval.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za prijave na razpis.

 Nadzorni svet Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti