RA-SASA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 17. avgust 2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Spoštovani,
Vabimo Vas k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:

  • Zakup objave na spletni strani od 1.9.2020 do 1.2.2021 – oglasna pasica 300 x 250 px

Rok za oddajo ponudb: 28.8.2020

Kontaktna oseba

Mag. Biljana Škarja, tel: 03 839 47 53, e-mail: biljana.skarja@sasaora.si

Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije pri kontaktni osebi. Vsa pojasnila preko telefona so zgolj informativne narave. Pojasnila posredovana preko dopisov in e-pošte se upoštevajo za vse ponudnike, če so bila na njih naslovljena, v nasprotnem primeru pa se upoštevajo zgolj kot informacije konkretnemu ponudniku na katerega so bila naslovljena in se ne morejo šteti v škodo ostalim ponudnikom, ki o določenem dejstvu niso bili obveščeni.

Oddaja ponudbe

  • Ponudnik naj ponudbo odda do predvidenega roka z jasno oznako, da gre za ponudbo »Zakup objave na spletni strani od 1.9.2020 do 1.2.2021 – oglasna pasica 300 x 250 px.« in sicer v pisni obliki na elektronski naslov: biljana.skarja@sasaora.si ali naslov: Razvojna agencija SAŠA, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje.

Ponujena cena: naj vključuje vse stroške povezane s predmetom naročila in mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Iz posredovane ponudbe naj bo razvidno ime ponudnika, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.

Veljavnost ponudbe
Ponudniki se z oddajo ponudbe zavežejo, da brez utemeljenega razloga ne bodo odstopili od ponudbe. Naročnik lahko, v primeru neupravičenega odstopa ponudnika od ponudbe, zahteva povračilo vse nastale škode zaradi odstopa. Ponudniki se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo, da lahko naročnik njihovo ponudbo zavrne v prihodnjih postopkih javnih naročil, če bodo neupravičeno odstopili od ponudbe dane v tem postopku.

Obrazložitev izbire ponudnika

Izbere se ponudnik po kriteriju najnižje cene. Ponudba mora upoštevati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost!

Analiza ponudb oz. odpiranje ponudb ne bo javno.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: http://www.ra-sasa.si. Na tej strani bo objavil tudi zaključek naročila, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Za izvedbo naročila se izda naročilnica.

Hvala za vašo ponudbo.

S spoštovanjem,

Odgovorna oseba naročnika
mag. Biljana Škarja, direktorica

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti