RA-SASA

DRUGI PAKET UKREPOV ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE

 

Prvega maja 2020 je stopil v veljavo Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2). Cilj zakona je podjetjem omogočiti oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev delovnih mest.

Država bo skladno s sprejetim zakonodajnim paketom pri posojilih mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem zagotovila jamstvo do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z ročnostjo do pet let, sklenjena med 13. marcem in 31. decembrom letos, namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.

Višina posojila bo največ 10 % prihodkov v letu 2019 in ne več od letnih stroškov dela. Rok za odplačilo posojila je največ 5 let. Posojilo ni namenjeno podjetjem v težavah, povezanim družbam, družbam s sedežem v tujini in družbam v davčnih oazah.

Članek – Drugi ukrep in SID banka.docx

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti