RA-SASA

Skillability

O projektu

S Skillability projektom želimo nasloviti problem nizke stopnje zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami, spodbujati uporabo talentov, spodbujati podjetništvo in ustvarjalnost, predlagati alternativno pot do finančne neodvisnosti, izboljšati socialne in digitalne veščine, omogočiti nove izobraževalne in kvalifikacijske poti. Pomembno je, da zagotovimo možnosti za usposabljanje in zanesljivo podporno infrastrukturo za analizo izobraževalnih potreb ter za oblikovanje posameznih izobraževalnih poti in osebnih zaposlitvenih ciljev.

Cilji

  • Ustvariti digitalno platformo za predstavitev spretnosti in talentov oseb s posebnimi potrebami.
  • Ustvariti ustrezne module za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami.
  • Spodbujanje samozaposlitve.

Ciljne skupine

  • Nadarjene osebe s posebnimi potrebami.
  • Trenerji in mentorji iz partnerskih organizacij
  • Socialni delavci iz povezanih mrež
  • Različni deležniki – družinski člani, zdravniki
  • Krovne organizacije

Kako nas najti?

https://skilltalent.eu/sl/
Skillability (2020-2023)
Erasmus+ 2020-1-NL01-KA204-078905

Partnerji Skillability projekta:

Stichting Drawing to Health NL

NTCenter BG

Social Innovation Centre LT

Delft Digital Learning PT

New service srl IT

Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije SI

Adam Smith College of Management BG

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti