RA-SASA

Pravični prehod Savinjsko-šaleške regije

NOVA SMER NAPREJ

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PRAVIČNEGA PREHODA

Pravični prehod Savinjsko-šaleške regije je zgodba vseh prebivalcev, lokalnih skupnosti, podjetij, sindikatov, društev, javnih zavodov tega območja. Z uporabo enotnega znaka in slogana želimo to povezanost še bolj poudariti. Razvili smo ga skupaj s strokovnjaki OPA!celice.

Znak – sinergija prepletov

Znak za PRAVIČNI PREHOD SAŠA REGIJE izhaja iz koncepta prepleta “prstov”, ki simbolizira sodelovanje in zaupanje v različnosti.

Barve ponazarjajo prehod od starega k novemu. Oblika nakazuje smer, ki ni linearna ali enostavna, kar skozi nalaganje “linij/korakov/stopnic” ilustrira zapleten, a vztrajen proces prehoda od spodaj navzgor.
Vizualni elementi znaka prinašajo bogate simbolične pomene. Rokovanje izraža enakopravnost v različnosti, preplet “prstov” pa simbolizira zbliževanje stališč, vzajemno podporo in sodelovanje pri uresničevanju skupnih ciljev. Različne dolžine “prstov” ustvarjajo podobo zamaknjenih stopnic, kar simbolizira nelinearen, a vztrajen napredek in rast.

Slogan – glasnik sprememb

Slogan pravičnega prehoda “Nova smer naprej” je zgrajen na smernicah, začrtanih v skupnem ustvarjalnem procesu z deležniki. Pravični prehod je namreč vključujoč družbeni proces, ki spodbuja odprtost za spremembe in nadgradnje, omogoča optimistično načrtovanje prihodnosti ter ustvarja realna pričakovanja in dosegljive cilje za trajnostno rast na temeljih solidarnosti. Nova smer, vizija za prihodnost in težnja k razvoju so ključni elementi, ki jih prinaša pravični prehod.

Barve – svežina preporoda

Nosilno barvno paleto celostne grafične podobe sestavljajo tri osnovne barve: črna, modra in zelena. Simbolizirajo prehod iz teme v svetlobo, kar predstavlja energijo, rast, optimizem in pozitiven napredek. Modra barva pogosto simbolizira nebo in vodo, zelena pa naravo, rast in harmonijo, kar predstavlja povezavo med zemeljskimi elementi ter harmoničen odnos med človekom in naravo.

Črna barva predstavlja obstoječe stanje regije, v kateri prevladuje težka industrija. Prehod skozi modro nakazuje prehodno obdobje, ki vključuje modrost in premišljenost, zelena pa predstavlja končni preporod, poln svežine in rasti. Zaporedje barv in smer njihovega prehoda nakazuje preplet, procesne sinergije, zanesljivost in rast.

Za vas smo pripravili osnovne gradnike znamke, ki jih lahko kombinirate s podobo vaše institucije, hkrati pa tudi že nekaj aplikacij: dopisni list, power point predlogo, ozadje za videokonference, predloge za družbena omrežja, infografike.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti