RA-SASA

EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA TEHNIČNO POMOČ ZA ŠALEŠKO – SAVINJSKO IN ZASAVSKO REGIJO

Podporna služba Evropske komisije za strukturne spremembe je 21. 10. 2019 odločila, da bo Šaleško – Savinjski in Zasavski pilotni regiji nudila tehnično pomoč v vrednosti do pol milijona evrov, s katero bo za pilotno regijo izdelala strategijo z akcijskim načrtom. Slednji bo vseboval projekte, ki bodo ključni za prestrukturiranje regije.

Projekti, ki bodo vključeni v akcijski načrt strategije, bodo upravičeni do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za pravično tranzicijo (ang. Just Transition Fund). Program sklada, ki bo ustanovljen za naslednjo finančno perspektivo EU, bo znan verjetno že do konca leta. Lansko leto se je ocenjevalo, da bo vreden 5 milijard evrov, s prihodom nove komisije, ki bo dala poseben poudarek iniciativi Dogovor za zeleno Evropo (ang. European Green Deal), pa naj bi se vrednost sklada še povišala. Projekti za prestrukturiranje Zasavske razvojne regije, ki bodo vključeni v strategijo, bodo tako lahko financirani iz tega sklada. Strategija bo predložena v potrditev Državnemu zboru RS, zato bo verjetno podprta tudi s strani države.

V prihodnjih mesecih bo Evropska komisija objavila javno naročilo, s katerim bo izbrala izvajalca za pripravo strategije za Savinjsko – Šaleško in Zasavsko pilotno regijo.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti