RA-SASA

Razpis za strokovnega sodelavca/ sodelavko

JAVNI RAZPIS

 

za zasedbo delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC za določen 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev ter možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

 

Za kandidate, ki se bodo prijavili na delovno mesto, je zaželeno, da imajo:

 • najmanj univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
 • znanje in izkušnje s področij:
 • vodenja projektov iz področja turizma, vodenja postopkov javnega naročanja, vodenje in koordinacija celovitega in delnega marketinga destinacije SAŠA, priprava letnih in projektnih načrtov tržnega komuniciranja, odnosi z javnostmi in povezovanje turističnih deležnikov, organizacija in pomoč pri organizaciji dogodkov. Zaželeno je poznavanje turistične ponudbe SAŠA regije.
 • izvajanja PR strategij

– izkušnje z urejanjem družbenih omrežij

– osnovno znanje oblikovanja

– osnovne izkušnje urejanja spletnih strani

– osnovno poznavanje spletnih marketinških kanalov

 

 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih.
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • vozniško dovoljenje B kategorije;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in poznavanje področja družabnih omrežij;
 • aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Od kandidata pričakujemo strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela, samostojnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, splošno razgledanost in pozitiven pristop do nalog in samoiniciativnega izobraževanja na delovnem mestu. Od kandidata se pričakuje tudi poznavanje uporabe različnih komunikacijskih kanalov (družbena omrežja, spletne strani, …) ter uporabo splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, sposobnost vključevanja v različne strokovne in projektne skupine.

 

Naloge in vrste dela

Izbrani kandidat bo delo opravljal na naslednjih področjih:

 • prijave, pridobivanje in vodenje (administrativni in finančni management) projektov sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije;
 • samostojno vodenja projektov;
 • vodenje določenih operativnih poslov družbe;
 • sodelovanje pri pripravi letnih načrtov in poslovne ter razvojne strategije;
 • pomoč pri nadzoru in usmerjanju dela v skladu s strategijo in poslovno politiko;
 • vodenje postopkov javnega naročanja;
 • organizacija in spremljanje izvajanja načrtov;
 • priprava poročil;
 • organizacija in pomoč pri organizaciji dogodkov;
 • priprava letnih in projektnih načrtov tržnega komuniciranja (online in offline);
 • predstavljanje destinacije na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in drugih dogodkih v Sloveniji in tujini;
 • odnosi z javnostmi in povezovanje turističnih deležnikov;
 • animiranje turističnih ponudnikov za sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih;
 • animiranje potencialnih poslovnih partnerjev za sodelovanje s turističnimi ponudniki;
 • organizacija in izvedba študijskih tur za turistične deležnike;
 • priprava in distribucija promocijskih materialov;
 • anketiranje;
 • vodenje fototeke;
 • informiranje, posredovanje informacij o znamenitostih in turistični ponudbi;
 • vodenje administracije in dokumentacije;
 • poznavanje ciljnih skupin in širjenje občinstva;
 • upravljanje z družabnimi omrežji in urejanje vsebin spletnih strani;
 • načrtovanje, izvedba in upravljanje objav na socialnih medijih,
 • ustvarjanje grafičnih, video kreativ za oglaševalske kampanje in objave na socialnih omrežjih,
 • razvoj vsebin za objave
 • ustvarjanje blog objav za spletne strani
 • jezikoslovno urejanje spletnih strani
 • vodenje in koordinacija celovitega in delnega marketinga destinacije SAŠA;
 • izvajanje spletnih kampanj;
 • digitalni marketing;
 • druge naloge po navodilu direktorja

 

zato je zaželeno čim širše poznavanje področij.

 

Delo je dinamično in zahteva nenehno prilagajanje spremembam predpisov, spremljanje novosti na področjih dela, zato se od kandidata pričakuje proaktivnost in samoiniciativnost pri izvajanju nalog.

Prednost bodo imeli kandidati z izkazanimi referencami z večjega števila zahtevanih področij.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje ter na lokacijah, ki so določene s posameznimi projekti.

 

Rok za prijavo: 12. 2. 2024

 

Vabimo vas, da prijavo s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 12. 2. 2024 na naslov: Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje, s pripisom »ZAPOSLITEV«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@ra-sasa.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa pišite na info@ra-sasa.si ali na telefonski številki 03 839 47 53.

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za ženski in moški spol.

 

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti