RA-SASA

Podporno okolje 2023-2025 za Savinjsko regijo

Razpis Podporno okolje 2023-2025 za Savinjsko regijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

https://evropskasredstva.si/

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na območju Savinjske regije zagotavljal brezplačne podporne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike.

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 Storitve bodo obsegale programe za potencialne podjetnike in podjetja in sicer:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki promocije in informiranja
 • – izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • dogodki podjetniškega usposabljanja,
  • podjetniško mentoriranje in
  • ekspertno svetovanje.

 Aktivnosti tega javnega razpisa za Savinjsko regijo bomo izvajali:

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti