RA-SASA

KONCEPT ZELENE PISARNE

Ali se zavedate v kakšnem pisarniškem okolju delate? Ali se zavedate kak vpliv ima vaša pisarna na okolje?

Naj bo tudi vaša pisarna zelena pisarna!

Zelena pisarna je lahko vsaka pisarna ne glede na njeno velikost, dejavnost in vrsto organizacije, h kateri pripada. V pisarniški prostorih lahko ključno vplivamo na porabo energije, na delovne metode in rešitve, ki so trajnostno naravnane. Zelena pisarna motivira svoje pisarniško osebje, da deluje na okolju prijazen način pri vsakdanjih opravilih, vzpodbuja okoljsko ozaveščanje in ob tem ustvarja prihranke, ki so v korist ne samo okolju ampak tudi podjetju. Tudi majhna dejanja lahko ustvarijo razliko, če je v varovanje okolja vpletenih zadosti ljudi ( Menerga, 2023).

Glavni cilj mreže Evropske zelene pisarne (European Green Office – EGO) je bil razvoj standardiziranih navodil za zeleno pisarno in kalkulatorja za izračun ekološkega odtisa pisarne.

Slovenski partner, ki prispeva k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih organizacijah v okolju in človeku prijazne, je Umanotera. Navodila in uporabna orodja se nahajajo na spletni strani.

 

Kako se lotiti uvajanja koncepta zelene pisarne?

Da bi postali Zelena pisarna, je treba slediti določenim načelom, ki se delijo na tista, ki so povezana z menedžmentom in tista, ki so povezana z izvedbo.  Nadaljevanju bomo povzeli omenjena načela.

Ključnega pomena je, da se vodstvo vidno in jasno zaveže, da ga zanima okoljska uspešnost organizacije, in da podpira okoljske ukrepe v pisarni. Pisarna mora imeti dokumentirano izjavo o okoljski politiki, ki jo je odobrilo najvišje vodstvo.

Ob upoštevanju posebnih značilnosti delovanja pisarne mora podjetje določiti okoljske cilje in razviti jasen okoljski akcijski načrt.

Pisarna mora izbrati vodjo izvajanja zelenih dejavnosti. Vsi zaposleni v pisarni se morajo zavedati postavljenih ciljev in biti usposobljeni za izvedbo njihovih nalog.

Pisarna mora redno spremljati in preverjati izpolnjevanje okoljskih ciljev. V pomoč je lahko kontrolni seznam Evropske zelene pisarne.

Pri načelu izvajanja pa je potrebno uporštevati načela zelenega naročanja, izboljšanje energijske učinkovitosti, zmanjšanje porabe naravnih virov in pisarniškega materiala, zmanjšanje odpadkov in ločevanje, trajnostni transport in mobilnost, ustvarjanje zdravega pisarniškega okolja.

Več navodil lahko najdete v priročnku. (Umanotera, 2023).

 

Uvajanje načel Zelene pisarne prinaša podjetjem in organizacijam, njihovim zaposlenim in družbi kot celoti vrsto koristi. Podjetje oz. organizacija, ki posluje po teh načelih, spodbuja učinkovito rabo energije in virov ter s tem zmanjšuje stroške, spodbuja inovativnost in vzpostavlja zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi. Z izboljševanjem okoljskih vidikov dejavnosti Zelena pisarna predstavlja enega od temeljev družbeno odgovorne poslovne podobe (Umanotera, 2023).

 

Ana Marinčič, SPOT svetovalka

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije

 

Viri:

Menerga. Medmrežje: https://www.menerga.si/blog/2017/06/08/kako-postati-zelena-okolju-prijazna-pisarna-in-kako-zmanjsati-ogljicni-odtis-pisarne/ (citirano, 12.5.2023)

 

Umanotera. Medmrežje: https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/ego-evropska-zelena-pisarna/ (povzeto, 12.5.2023)

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

republika-slovenija-logo | MULEJ VIZIJE

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti