RA-SASA

Vodilo nove strategije trajnostnega turizma v Savinjsko-Šaleški regiji: “Naj reka postane most”  

Ljubno ob Savinji, 25. maj 2023V sredo se je na Ljubnem ob Savinji zgodila letna konferenca “Turizem v Savinjsko-Šaleški regiji.” Naletela je na izjemno dober odziv, požela mnogo pohval, visoka udeležba pa je pokazatelj, da je ponudnikom in prebivalcem mar za razvoj turizma in regije. Turizem je za regijo “zelena razvojna priložnost,” so preko ankete sporočili obiskovalci, kar sovpada tudi z idejami strategije, ki bo v času do poletja predstavljena na občinskih svetih občin, sprejetje ključnih odločitev pa se načrtuje v jeseni.

Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije je s podporo vseh županov regije pred dobrim letom potrdila pripravo Strategije trajnostnega turizma v Savinjsko-Šaleški regiji 2023– 2028
(s pogledom na 2030), katere osnutek sta pripravljalca strategije, Urša Zgojznik in Marko Slapnik, že predstavila županom.

Pomemben primanjkljaj na področju turizma je konkretno povezovanje na vseh možnih ravneh pa tudi komuniciranje in informiranje. Ravno to sta bila tudi dva izmed glavnih ciljev priprave konference, ki se je je udeležilo preko 80 odločevalcev, ponudnikov in prebivalcev.

V uvodnem delu so se zvrstile predstavitve primerov dobrih praks, kot so kolektivna blagovna znamka “Bohinjsko,” ki jo je predstavil Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje in aktualni predsednik združenja Skupnosti občin Slovenije, je obiskovalce navdihnil z zgodbo Kočevskega, Nina Colarić Cvirn iz Slovenske turistične organizacije pa je predstavila pomen profesionalnosti in aktualne komunikacijske izzive na področju turizma.

Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je preko predstavitve aktualne slovenske strategije razvoja turizma opozorila na izreden pomen strateškega upravljanja destinacij in povezovanja v regijske destinacije, hkrati pa obiskovalcem dala spodbudo, da ima območje kaj pokazati, zato je čimprejšnje organiziranje nujno. Pripravljalca strategije Urša Zgojznik in Marko Slapnik, sta predstavila vizijo nove strategije, ki se glasi: “Turizem –  prijazen do narave, v navdih gostom in koristen domačinom,” in tako zajema vse tri stebre trajnosti. Predstavila sta ključne izzive območja pa tudi glavne prioritete in ukrepe, na podlagih katerih bi morali predvsem v Zgornji Savinjski dolini zagnati turizem na novo in se tako odločneje postaviti na zemljevid Slovenije.

Na okrogli mizi, ki jo je tako kot celoten dogodek moderiral Franci Kotnik, nekdanji direktor Savinsjko-Šaleške gospodarske zbornice, so se sogovorniki Dubravka Kalin, Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline, Gregor Križnik, predsednik Ribiške družine Ljubno ob Savinji, Nina Plesnik, direktorica hotela Plesnik ter Alenka Korpnik, predstavnica turističnih kmetij v Zgornji Savinjski dolini, dotaknili izzivov in priložnosti na svojih področjih, povezanih s turizmom. Danes se je potrebno pogovarjati o namestitvah delavcev, povezovanju na področju kmetijstva, dvigu kvalitete in posledično višanja dodane vrednosti, reševanju izrazite sezonskosti, hkrati pa razumeti, da se Slovenija pripravlja na povezovanje v regijske destinacije, kjer bo potrebno kmalu sprejeti odločitev, kako regijo povezati z drugimi.

Med odmoroma so udeleženci lahko okušali lokalne kulinarične dobrote, ki so jih pripravili v restavraciji Lesnika iz Mozirja ter hotelu Planinka iz Ljubnega ob Savinji. Dogodek so  medijsko podprle Savinjske novice.

Osnutek strategije se bo zdaj predstavil na občinskih svetih, med poletjem bo osnutek strategije na voljo za zbiranje dodatnih predlogov in mnenj, v jesenskem delu pa se pričakuje sprejetje odločitev glede nadaljnje organiziranosti turizma v Zgornji Savinjski dolini in povezovanja širše.

VEČ INFORMACIJ:

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti