RA-SASA

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Razvojna agencija SAŠA, SPOT svetovanje Savinjske regije

 

Analiza življenjskih ciklov bo postala pomemben vložek vodilnih podjetij

 

Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva na javnem pozivu REVAV-15 | Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA). Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji in vsaj tremi zaposlenimi. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize. Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci (vir: Slovenski podjetniški sklad, 2022).

Kaj je LCA analiza?

LCA je kratica za angleški naziv Life Cycle Assessment oz. Analiza življenjskih ciklov. Gre za sistematičen nabor postopkov zbiranja in pregledovanja vhodnih in izhodnih materialnih in energijskih tokov ter spremljajočih vplivov na okolje, ki jih je mogoče neposredno pripisati delovanju proizvoda ali storitve skozi njun življenjski cikel. Je standardiziran postopek ISO 14040, sestavljen iz 4 faz. Določena so pravila in zahteve, veliko pozornosti je namenjeno

transparentnosti in poročanju.

Zakaj se podjetja vse bolj odločajo za vrednotenje vplivov na okolje?

Osebna izkušnja dr. Kovačič Lukmanove, raziskovalke iz Univerze v Mariboru je, da sta prvi odziv podjetnikov dvom in strah, da bi razkritja podatkov, ki so potrebni za izvedbo analize, škodovala podjetju. Na koncu so zelo zadovoljni, saj pridobijo jasen vpogled v procese in nabor možnih izboljšav.

Ključna prednost LCA je, da proučuje celotne sisteme izdelkov in tako podjetjem omogoča, da se izognejo ublažitvi enega okolijskega vpliva na račun poslabšanja drugega. Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ob enem postaja tudi pomemben kriterij za uspešnost vlog na razpisih. Podjetje z analizo pridobi poglobljeno znanje o oskrbovalni verigi, zato lahko lažje upravlja s tveganji in se izogne nepotrebnim stroškom. LCA zagotovi povratne informacije o področjih neučinkovitosti, kar lahko privede do zmanjšanja porabe energije ali materialov in s tem znižanja stroškov.

Z izvedeno analizo bo podjetje bolje pripravljeno na potencialne zakonske spremembe, lažje pa bo tudi načrtovalo nadaljnji razvoj. Ker je LCA analiza mednarodno sprejet standardiziran postopek  izveden s strani neodvisnega strokovnjaka, vpliva na verodostojnost, pomaga pri pridobitvi okolijskih deklaracij, dviguje ugled blagovni znamki ter vpliva na pridobitev novih poslov.

Za analizo vrednotenja vplivov na okolje se lahko odločijo vsa podjetja, ne glede na na sektor, storitev , proizvod, velikost podjetja…

Naj poudarim, da LCA ni le analiza za zmanjšanje okoljskega odtisa. Je tudi dobra naložba, saj na različne načine prinaša dodano vrednost vašemu podjetju.

(Povzeto po predavanju izr. prof. dr. Rebeke Kovačič Lukman. Marec, 2022)

 

Ana Marinčič, podjetniška svetovalka SPOT Savinjska

 

Projekt SPOT  je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

V četrtek, 22. 9 ob 12:00 bo v okviru projekta SPOT Savinjska potekal spletni dogodek, na katerem bomo razložili zakaj je pomembno, da slovenska podjetja začnejo intenzivno ozaveščat pomen in priložnosti trajnostne transformacije poslovanja. Več informacij o dogodku bo na voljo  10.9. na spletni strani www.ra-sasa.si.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti